Erhvervstrafikken giver Øresundsbron øgede indtægter

Oprettet 12/08/2011 – 12:06

Øresundsbrons resultat for første halvår af 2011 blev et overskud på 77 millioner DKK før værdiregulering. Det er en fremgang på 59 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket først og fremmest skyldes øgede vejindtægter, lavere afskrivninger og lavere renteomkostninger.
Den samlede trafik er stort set uændret sammenlignet med 2010. Lastbiltrafikken steg, mens pendlertrafikken faldt. Vejindtægterne steg med 13 millioner DKK til 496 millioner DKK, hvilket dels skyldes væksten på fragtmarkedet, som har en højere pris end de øvrige markeder, dels generelt højere gennemsnitspriser i perioden.
– Det er bekymrende for integrationen i Øresundsregionen at pendlingstrafikken falder, men samtidig er den positive udvikling i lastbilstrafikken og den øvrige erhvervstrafik meget glædelig, siger Øresundsbrons administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer.
Driftsomkostningerne steg med 13 millioner DKK til 151 millioner DKK, hvilket først og fremmest skyldes, at den svenske krone er blevet styrket.
Det store fald i afskrivninger (45 millioner DKK) skyldes, at cirka en milliard DKK af den oprindelige anlægsinvestering afskrives over 10 år, og den periode udløb i 2010.
Resultatet af primær drift blev et overskud på 464 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 54 millioner DKK.
Renteomkostningerne er positivt påvirket af det fortsat lave renteniveau i Europa, hvorimod den øgede inflation trækker i retning af øgede renteudgifter. Samlet er nettofinansieringsomkostningerne faldet med 5 millioner DKK i forhold til samme periode i 2010.
Resultatet før værdiregulering blev et overskud på 77 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 59 millioner DKK.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *