Ernst & Young kårer Danmarks bedste vækstvirksomheder

Oprettet 20/08/2008 – 14:43

Rådgivnings- og revisionsvirksomheden Ernst & Young kårer landets bedste vækstvirksomheder i konkurrencen Entrepreneur Of The Year.
Ernst & Young’s vækstskaberkonkurrence Entrepreneur Of The Year er landets – og verdens – mest anerkendte vækstskaberkonkurrence og en hyldest til de dygtigste og mest innovative vækstskabere.
Konkurrencen fandt sted for første gang i USA i 1986 og har siden bredt sig som ringe i vandet. Blandt vinderne af konkurrencen er Michael Dell, Dell Computer, Scott McNealy, Sun Microsystems, Howard Schultz, Starbucks, og Jeff Bezos, mazon.com. I Danmark blev den første Entrepreneur Of The Year kåret i 1997, og herhjemme er navne som Gitte Dyrberg og Henning Kern, Dyrberg/Kern, Lars Larsen, Jysk, Jørgen Hallundbæk,Welltec, Torben Dinesen, Dinex, og Per og Winnie Enevoldsen, PANDORA Jewelry, på listen over vindere.
– Målet med konkurrencen er at sætte vækstkulturen på dagsordenen og øge opmærksomheden omkring iværksætternes og dermed de kommende entrepreneurers vilkår og muligheder. Væksten i Danmark er blandt andet afhængig af et konstruktivt samarbejde mellem virksomhederne og faktorer fra det omgivende samfund, som har en indflydelse på virksomhedernes vilkår. Det gælder skattepolitikken og de administrative byrder, som politikerne pålægger virksomhederne. Og det gælder i høj grad de fysiske rammer, som er nødvendige, for at virksomhedernes potentiale kan foldes helt ud, siger Søren Strøm, partner i Ernst & Young og direktør for Entrepreneur Of The Year.
Ernst & Young har i år valgt at ændre kategorierne på Landskåringen, så de i højere grad afspejler de markeder, som virksomhederne bevæger sig på. Således er kategorierne Handel, Produktion og Service smeltet sammen til Business-to-Business og Business-to-Consumer. Desuden er kategorier som Globalization og Fast Growing også at finde blandt hovedkategorierne, mens specialkategorierne nu hedder Biotech, Cleantech og Innovation.
Deltagerne bliver interviewet af Ernst & Young’s rådgivere, og interviewet danner grundlag for juryens bedømmelse. Juryen, der består af markante og erfarne erhvervsledere med administrerende direktør Christian Frigast fra Axcel A/S som formand, bedømmer virksomhederne på regionalt og landsdækkende niveau, og der lægges både vægt på ”tørre tal” og mere bløde værdier som forretningsetik, miljø, medarbejderforhold og evnen til at inspirere og engagere sin organisation.
Der kåres først seks regionsvindere, og konkurrencen fuldendes af Landskåringen i slutningen af november, hvor deltagerne dyster om titlen som den bedste vækstvirksomhed i en række kategorier, inden den samlede vinder og dermed danmarksmesteren i vækst kåres. Den samlede vinder bliver inviteret til Monaco for at repræsentere Danmark ved verdensfinalen World Entrepreneur Of The Year i juni næste år.
Tilmelding til konkurrencen foregår via hjemmesiden www.eoy.dk, og sidste frist for tilmelding er den 12. september.
Fakta om deltagelseskriterierne:
For at være med i konkurrencen skal følgende betingelser være opfyldt:
• Entrepreneuren er ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og har haft det overordnede ansvar i mindst to år.
• Selskabet må gerne være børsnoteret.
• Virksomheden har eksisteret i mindst tre år.
• Virksomheden havde ved udgangen af det seneste regnskabsår mindst 20 ansatte og har haft vækst i antallet af ansatte i forhold til det foregående regnskabsår.
• Virksomheden skal have haft minimum 15% vækst i bruttoavance eller i omsætning.
• Det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat
Betingelserne gælder dog ikke for virksomheder, der dyster i specialkategorierne ved Landskåringen.
Fakta om årets kategorier:
I Entrepreneur Of The Year-konkurrencen dyster virksomhederne inden for en række hoved- og specialkategorier. Ved regionskåringerne findes vinderne på tværs af virksomhedstyper og brancher, mens der ved Landsfinalen kåres vindere inden for både hovedkategorier og specialkategorier, inden den samlede landsvinder findes.
Kategorier ved Landskåringen:
Hovedkategorier:
Business-to-Business: Virksomheder som sælger produkter og serviceydelser til andre virksomheder.
Business-to-Consumer: Virksomheder som sælger produkter og serviceydelser direkte til den private forbruger.
Globalization: Virksomheder med en ambitiøs og succesrig global vision, demonstreret gennem en synlig succes på internationale markeder.
Fast Growing: Virksomheder hvis regnskaber de seneste to år udviser en markant vækst i virksomhedens aktiviteter og resultat.
Specialkategorier:
Innovation: Virksomheder der er innovative i forhold til produktudvikling og design og som samtidig kan vise vækst.
Biotech: Virksomheder der anvender moderne bioteknologi til at udvikle produkter eller services…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *