EU-midler til kriseramte industrier

Oprettet 15/07/2010 – 11:31

Når Europas kriseramte industrier fremover skal tildeles midler fra EU’s Globaliseringsfond, skal det ske hurtigere og med mindre bureaukrati. Det siger Konservatives medlem af Europa-Parlamentet Bendt Bendtsen.
Europa-Parlamentets Budgetudvalg har i dag vedtaget en rapport, som kommer forud for en snarlig revision af Globaliseringsfonden. Om fonden forklarer Bendt Bendtsen:
“Globaliseringsfonden råder over en maksimal årlig bevilling på 500 mio. EUR, som kan søges af alle EU-medlemslande. Formålet er at hjælpe arbejdstagere, der rammes af kollektive afskedigelser – dels når disse sker i en bestemt sektor eller region som direkte følge af globaliseringen, dels når afskedigelserne bunder i den finansielle og økonomiske krise.”
“I forhold til ændringerne er det som hidtil meningen, at bevillingerne skal bruges til at støtte individuelle programmer for omskoling og faglig reintegrering. Vi opfordrer dog kraftigt til, at man i revisionen ser meget nøje på, om tiltagene indtil nu også har haft den ønskede effekt. Skaber fonden reel merværdi og øget konkurrencekraft for Europa?”, spørger Bendt Bendtsen.
Det vigtigste er ifølge Bendt Bendtsen at få indført en maksimal grænse for sagsbehandlingstiden. “Hidtil har ansøgerne måttet vente alt for længe på at få en afgørelse. Det har også været tilfældet for de danske ansøgninger, der har været. Der skal ryddes kraftigt op i de administrative arbejdsgange i Kommissionen, hvis fonden skal være effektiv, og derfor stiller Parlamentet krav om en maksimal sagsbehandlingstid på 3-4 måneder.”
Bendt Bendtsen understreger, at fonden på ingen måde skal forstås som en “erstatning” for innovation og proaktiv tilpasning af de europæiske erhvervssektorer. “Selvfølgelig skal vi så vidt muligt undgå at komme i de situationer, hvor fonden overhovedet bliver nødvendig. Den primære vej for et konkurrencedygtigt Europa ligger fortsat i at investere fremadrettet i bæredygtig udvikling og grønne job. Her og nu er Globaliseringsfonden dog et godt instrument til at imødegå de mange omvæltninger i de traditionelle industrisektorer – og til at sørge for, at de berørte medarbejdere bliver klædt på til nye job”, udtaler han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *