Fællesregler i børnefodbolden 2009

Oprettet 22/01/2009 – 13:43

Hvordan spiller vi i 2009? De nye justeringer i fællesregler for bane-, mål- og boldstørrelser i børnefodbolden er på plads til den nye sæson ude i fodboldklubberne. Se de nye fællesregler på www.dbu.dk/bornefodbold.
Regelsættet har allerede været en realitet i et års tid. Men som altid, når noget nyt kommer på markedet skal det justeres lidt efter et stykke tid. Derfor har fællesreglerne, der blev indført ved starten af sidste sæson fået en finjustering og den nyjusterede udgave er nu klar til at træde i kraft ved sæsonstarten 2009.
Formålet med de nye fællesregler er først og fremmest ønsket om at harmonisere rammerne for stævner og turneringer, så de ikke går i hver sin retning rundt om i landet, hvilket ifølge Bent Clausen, formand for Styregruppen ’Holdninger & handlinger’, der har været med til at udarbejde det nye fællesreglement, er en fordel for både klubberne og spillerne:
”Det er efter vores mening en klar fordel at spille efter de samme regler, både for lokalunionerne men også for de stævner, der arrangeres i privatregi. Når holdene kører hen over unionsgrænserne mener vi, at det er vigtigt, at det bør være de samme regler man skal forholde sig til som spiller, træner og leder.” Han understreger, at de mange forskellige regler, der eksisterede tidligere, blandt andet har givet en del problemstillinger i Østsjælland, hvor SBU og KBU grænser op mod hinanden, og derfor også ofte spiller på tværs af unionsgrænserne:
”I mange år har man jo kørt med nogle særregler rundt omkring, og vi mente at tiden nu var inde til harmonisere disse. Når vi nu også har en fælles ramme for børne- og ungdomsfodbolden i ’Holdninger & handlinger’ er det oplagt også at få nogle fælles regler at spille efter, når nu man var i gang med det arbejde,” siger Bent Clausen, der dog understreger, at det er et fleksibelt reglement, der løbende vil blive justeret, netop som det er blevet op til forårssæsonen 2009:
”Man skal jo altid være klar til at justere regler, hvis der viser sig at være noget der er uhensigtsmæssigt. Den fleksibilitet er vigtigt at have over det hele – det er jo ikke et statisk reglement, som vi ser det men et dynamisk reglement, og det skal man da hele tiden være villig til at justere på, hvis der kommer gode inputs ude fra græsrødderne.
Det er dog blevet til ganske få ændringer i fællesreglerne for børnefodbolden 2009. Regelsættet blev som bekendt til efter oplæg fra DBUs Styregruppe for implementering af Holdninger & handlinger i 2008, og efter at DBUs bestyrelse netop formelt har godkendt det nyjusterede regelsæt kan det nu indgå i den kommende fodboldsæson ude i de danske fodboldklubber.
Se Fællesreglerne for børnefodbolden 2009 på www.dbu.dk/bornefodbold, hvor du også kan læse meget mere om udviklingen inden for dansk børne- og ungdomsfodbold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *