Fem busselskaber afgav tilbud ved Midttrafiks 15. udbud

Oprettet 20/01/2010 – 22:50

Midttrafiks 15. udbud omfatter bybuskørsel med 13 kontraktbusser og 47.024
køreplantimer årligt i Herning Kommune.
For bybusserne i Herning indføres i forbindelse med udbuddet tre
incitamentsmodeller:
1) Busselskabet får en bonus på 8 kr. for hver liter dieselolie, selskabet
sparer i forhold til normen, som er sat til 11 liter pr. køreplantime.
2) Busselskabet får en bonus på 2.000 kr. pr. måned, selskabet kører
med en miljøvenlig bus.
3) Endelig vil der fra 2012 blive indført en incitamentsmodel, hvor der
udbetales en bonus til busselskabet, hvis antallet af passagerer ved
den af kontrakten omfattede kørsel stiger i forhold til passagerantallet i
basisåret 2011.
Kørslen har driftsstart ved køreplanskiftet den 27. juni 2010, og kontrakterne
gælder i otte år med mulighed for forlængelse.
Ved tilbudsåbningen den 20. januar 2010 indkom tilbud fra fem busselskaber:
• Arriva Skandinavien A/S
• Herning Bilen Rute A/S
• Tide Bus Danmark A/S
• City Trafik A/S
• Thykjær A/S
Midttrafik vil indgå kontrakt med det busselskab, der afgav tilbud med den
laveste pris. Det forudsættes her, at tilbuddet opfylder kravene i udbuddet.
Forventet tildeling den 12. februar 2010
Tilbuddene vil nu blive gennemgået af Midttrafiks udbudskontor.
Midttrafiks bestyrelse forventes at tage stilling til, hvem kørslen forsøges tildelt
på et møde den 12. februar 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *