Forældre skal holde et vågent øje med børns online forbrug

Oprettet 28/10/2008 – 11:00

Et barn bruger i gennemsnit omkring en tyver om måneden i virtuelle verdener, viser årets forbrugerredegørelse. Umiddelbart et beskedent beløb, men Forbrugerstyrelsen opfordrer alligevel forældrene til at være opmærksomme på, at børnenes mobiltelefoner kan fungere som kreditkort.
Børn og unge er flittige besøgende i virtuelle verdener på Internettet, hvor der købes og sælges produkter og ydelser nøjagtig som i den virkelige verden. Faktisk er omkring halvdelen af børn og unge i de virtuelle verdener for netop at købe, sælge eller bytte produkter.
Men selv om der handles med alt fra brugt tøj i virtuelle genbrugsbutikker til spillenes møntfod, så er børn og unges forbrug i de virtuelle verdener relativt beskedent. Ifølge deres egne udsagn handler de for en tyver om måneden, mens forældrene mener, at forbruget ligger på 23 kr. om måneden.
Det viser Forbrugerstyrelsens undersøgelse af børn og unges færden i virtuelle verdener.
”Børnenes og forældrenes udsagn ligger meget tæt op ad hinanden. Derfor konkluderer vi, at forældrene generelt har et godt kendskab til børnenes forbrug i virtuelle verdener. Og det er positivt, for så undgår forældrene ubehagelige regninger,” siger Louise Holck, direktør i Forbrugerstyrelsen.
Mobilen er som et kreditkort
Trods dette bruger børn og unge i højere grad mobiltelefonen som betalingsmiddel, end forældrene er klar over, viser undersøgelsen. Forbrugerstyrelsen ser eksempler på børn, der er kommet galt af sted med en mobiltelefon, fordi den i princippet fungerer som et kreditkort.
”Mange forældre drømmer ikke om, i hvor høj grad børnenes mobiltelefon kan bruges som betalingsmiddel. Børn kan ikke bare sms’e og ringe til hinanden, men også købe tjenester via SMS eksempelvis i virtuelle verdener,” siger Louise Holck, der opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på børnenes brug af mobilen.
Syv procent oplever problemer
Langt de fleste handler i virtuelle verdener går godt for børn og unge. Men en mindre gruppe børn, svarende til syv procent af dem der har købt produkter, oplever problemer i forbindelse med et køb i en virtuel verden, fx at de ikke modtager det produkt, de har betalt for.
I sådanne tilfælde skal man altid kontakte den erhvervsdrivende, og hvis det ikke hjælper, kan man klage til Forbrugerklagenævnet. Her skal man imidlertid være opmærksom på, at minimumsbeløbet for klagesager er på 800 kr.
Nogle virtuelle verdener har egne regler for, hvor mange penge børn og unge kan bruge. Eksempelvis kan brugere af den virtuelle verden go Supermodel maksimalt købe for 30 kr. om ugen. Dermed er det muligt at begrænse børn og unges forbrug.
Fakta om børn og unge i virtuelle verdener:
* I gennemsnit bruger børn og unge fem timer om ugen i virtuelle verdener
* Og de bruger omkring 20 kr. om måneden
* Mere end hver tredje forældre betaler løbende for deres børns kontingent til virtuelle verdener.
* To tredjedele af forældrene foretager betalingen for deres barn, når der skal handles i de virtuelle verdener.
Forbrugerstyrelsen lancerer i november en informations-pakke om virtuelle verdener på forbrug.dk, hvor forældre kan teste deres viden, finde information om, hvad man skal være opmærksom på i de virtuelle verdener, og hvordan reglerne er.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *