Forbrugerundersøgelse afslører at størstedelen af gamle mobil telefoner ligger hjemme i skufferne uden at blive genbrugt

Oprettet 08/07/2008 – 13:19

Kun 3 % sender deres telefon til genbrug selvom langt de fleste har deres gamle mobiltelefoner liggende derhjemme, og de ikke længere vil have dem, det viser Nokias globale forbrugerundersøgelse, som bliver offentliggjort i dag.Tre ud af fire har tilkendegivet, at de slet ikke har overvejet at genbruge deres telefon og næsten halvdelen var end ikke klar over, at man kunne genbruge telefonerne.
Undersøgelsen er baseret på interviews med 6500 personer i 13 forskellige lande inklusive Finland, Tyskland, Italien, Rusland, Sverige, Storbritannien, De Forende Arabiske Emirater, USA, Nigeria, Indien, Kina, Indonesien og Brasilien. Undersøgelsen er lavet for at give Nokia en større indsigt i forbrugeradfærd og holdninger, når det gælder genbrug og for at informere virksomhedernes genbrugsprogrammer og støtte deres bestræbelser på at øge antallet af genbrugte mobilenheder.
Markus Terho, Direktør for Environmental Affairs, Markets fra Nokia siger, Undersøgelsen viser tydeligt, at når mobiltelefonerne ikke længere virker, bliver kun meget få af dem sendt til genbrug. Mange ved simpelthen ikke, at de gamle ubrugte mobiltelefoner som ligger og fylder i skufferne, kan genbruges, eller hvordan man gør det. Nokia arbejder hårdt på at tilvejebringe mere information om mulighederne og udvide vores globale take back program, og gøre det lettere for folk at genbruge deres mobiltelefoner. Han tilføjer, hvis alle tre milliarder mobilejere, som er på verdensplan, bare sendte en enkel enhed til genbrug, vil vi kunne spare 240.000 tons råmateriale og reducerer anttalet af biler på vejene med 4 millioner. Ved at arbejde sammen kan små individuelle tiltag tilsammen gøre en stor forskel.
Resultaterne viser, at på trods af at folk har ejet fem mobiltelefoner i gennemsnit, er der kun meget få af dem, som bliver sendt til genbrug, selvom de ikke længere bliver brugt. Kun 3 % siger, at de har genbrugt deres gamle telefon, og kun meget få, 4 %, bliver afleveret på lossepladsen. I stedet ligger størstedelen, 44 %, af telefonerne hjemme uden at blive brugt. Nogle genbruger deres mobiler på andre måder, en fjerdedel giver deres gamle telefoner til familie eller venner og 16 % sælger dem videre, dette er især tilfældet i udviklingslandene.
Globalt siger 74 % af forbrugerne, at de ikke har tænkt på at genbruge deres telefon, og det er selvom, at det næsten er det samme antal, som mener, at genbrug gør en miljømæssig forskel. Denne tendens var den samme i mange forskellige lande med i Indonesien var der 88 %, som ikke havde overvejet at genbruge deres uønskede mobilenhed, 84 % i Indien og 78 % i Brasilien, Sverige, Tyskland og Finland.
Undersøgelsen afslørede at en af de største grunde til, at folk ikke sender deres mobiltelefon til genbrug, er, at de simpelthen ikke ved, at det er muligt. Faktisk kan op til 80 % af alle Nokia-enheder genbruges og værdifulde materialer inden i telefonen kan genbruges til at lave nye produkter såsom kogekedler, havebænke, tandfyld og selv saxofoner eller andre musikinstrumenter af metal. Globalt set svarede halvdelen af respondenterne, at de ikke var klar over, at telefoner kunne genbruges på denne måde, bevidstheden omkring genbrug var lavest i Indien med 17 % og i Indonesien med 29 %, og højest i Storbritannien med 80 % og i 66 % i Finland og Sverige.
Terho fra Nokia siger. Ved at bruge den bedste genbrugsteknologi går der ingenting til spilde og mellem 65 80 procent af en Nokia-enhed kan genbruges. Plastik som ikke kan genbruges liver brændt for at skaffe energi til genbrugsprocessen og andre materialer bliver lavet til fliser og lignende og brugt som konstruktionsmaterialer eller til at lave veje med. På denne måde er der ikke noget, som ender på lossepladsen.
Mange af dem som blev interviewet til undersøgelsen, vidste ikke, hvordan de kunne genbruge telefonen, eller hvor de skulle gå hen, selvom de godt var klar over, at det kunne lade sig gøre. To tredjedele sagde, at de ikke vidste hvordan de genbrugte en uønsket enhed og 71 % vidste, ikke hvor de kunne gøre det.
Nokia har indsamlingssteder for ubrugte mobilenheder i 85 lande, det er den største frivillige plan i mobilindustrien. Folk kan aflevere deres gamle telefon i Nokia-butikker og i næsten 5.000 Care centre. Det nærmeste take back sted kan folk finde på www.nokia.com/werecycle
Som reaktion på undersøgelsens konklusioner udvikler Nokia en række kampagneserier og aktiviteter, som skal give folk mere information om hvorfor, hvordan og hvor man kan genbruge deres gamle og uønskede telefon, opladere og mobil tilbehør. Nokia udvider også sit take back-program på globalt plan ved tilføje flere indsamlingssteder og promovere disse for at skabe store opmærksomhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *