It-forskning kan stække tidsrøver på sygehusene

Oprettet 22/08/2011 – 12:07

Personalet på landets sygehuse bruger alt for meget tid på it. Forskere på IT-Universitetet har nu undersøgt, hvordan computersystemerne kan tilpasses arbejdsgangene, så personalet kan bruge deres tid på det, de er uddannede til. Resultatet af projektet kan vise sig værdifuldt ikke blot i sygehussektoren.
Læger og sygeplejersker må logge ind utallige gange i løbet af en helt almindelig arbejdsdag og bruger ofte en masse tid på at finde den information, som de har brug for. Dermed bruges kostbare arbejdstimer på it, som kunne være brugt til at behandle patienterne. Alle disse små besværligheder med it-systemerne kan virke ubetydelig, men samlet set er der ingen tvivl om, at store ressourcer bliver spildt foran skærmene på landets sygehuse.
– Det er et stort problem, at læger skal logge på hele tiden, og at der ikke er nogen integration mellem de forskellige it-systemer. Man skal logge på ét system for at finde patientens journaler og et andet for at finde vedkommendes røntgenbilleder, forklarer cheflæge på Regionshospitalet i Horsens, Jørgen Schøler Kristensen.
De nomadiske arbejdere
Personalet på landets sygehuse er ikke de eneste, som hver dag må bruge meget tid på it, i stedet for at udføre det arbejde, som de egentlig er uddannede til at varetage. Ifølge professor på IT-Universitetet Jakob Bardram vil folk, som arbejder nomadisk, dvs. at de ikke er tilknyttet et bestemt skrivebord eller kontor, typisk kunne effektivisere deres arbejde.
– Groft sagt er de styresystemer, som vi bruger i dag, lavet til folk, som logger ind på deres personlige computer, når de møder på kontoret om morgenen og arbejder med nogenlunde den samme type opgaver til de logger ud ved fyraften, siger han. – Der er mange mennesker, der arbejder fra flere geografiske steder i løbet af en arbejdsdag, og der er mange mennesker, som multitasker mellem forskellige arbejdsopgaver. Den ene time skriver de en business memo i et tog, den næste laver de administrativt arbejde derhjemme. Sådanne folk vil ofte bruge lang tid på at finde de rigtige programmer og dokumenter og på at logge ind og ud osv.
Vejen til en mere effektiv dag for de arbejdende nomader kan meget vel starte ved forskningsprojektet Activity-Based Computing, også kaldet ABC-projektet. Projektet, som er støttet af Det Strategiske Forskningsråd, er et samarbejde mellem IT-Universitetet, Århus Universitet og Medical Insight. Sidstnævnte udvikler avanceret billedbehandlingssoftware til sundhedssektoren. Med udgangspunkt i arbejdsgangene på Regionshospitalet Horsens har en forskergruppe med professor Jakob Bardram i spidsen udviklet en række koncepter for nye it-systemer, som sikrer, at personalet kan bruge deres tid på at behandle patienterne.
– ABC-projektet rummer forskellige løsningsforslag. Et af dem går ud på, at lægerne automatisk logges ind, når de stiller sig foran en skærm på en stue – og at journalerne til den patient, som de skal til at behandle, vil poppe op på skærmen arrangeret på en let og overskuelig måde, fortæller Jakob Bardram.
Gode, men lange udsigter
Resultatet af ABC-projektet vækker begejstring. Ikke blot har evalueringen af forskningsprojektet på Regionshospitalet Horsens været særdeles positiv, hvilket viser, at konceptet peger i den rigtige retning. Som én af de ansvarlige læger er Jørgen Schøler Kristensen overbevist om, at en af nøglerne til et bedre sundhedssystem ligger gemt i mere effektive it-systemer.
– Lad mig sige det sådan, at mange af de udfordringer, som vi står overfor nu med flere ældre, krav om højere kvalitet og økonomiske begrænsninger , det tror jeg, at nye it-systemer vil kunne være med til at løse. Nogle af dem i hvert fald, fortæller han.
Resultaterne fra ABC-projektet vil dog ikke komme de nomadiske arbejdere til gode i den nærmeste fremtid. Det vil nemlig kræve et hel ny type styresystem at føre ideerne direkte ud i livet, og udviklingen af sådanne et systemer er en langvarig og kostbar proces. Jakob Bardram forklarer, at resultaterne fra ABC-projektet bliver nærlæst hos bl.a. Microsoft Research og IBM Research, og at en række af de helt store virksomheder og forskere på området er gået sammen for at se på muligheden for en standardisering af Activity-Based Computing. Derudover vil forskningen i ABC fortsætte, fordi ideerne fra projektet skal afprøves i praksis på Bispebjerg Hospital som en del af et nyt stort EU finansieret forskningsprojekt, som hedder “iCareNet”.
– Det, vi vil gøre på Bispebjerg, er, at vi tager nogle af de centrale ideer og implementerer dem i de eksisterende styresystemer, siger Jakob Bardram – Vi vil jo gerne afprøve vores akademiske ideer i virkeligheden. Det er den bedste måde at afklare om de akademiske ideer rent faktisk virker. Derudover skaber det også synlighed, når vi kan vise, hvordan vores forskning helt konkret kan bruges af den enkelte læge eller sygeplejerske.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *