Keops EjendomsObligationer I A/S: Udskydelse af tilbagebetaling af DKK 30 millioner

Oprettet 02/01/2009 – 11:19

Offentliggjort til OMX Den Nordiske Børs via Company News Service den 1. januar
2009
Udskydelse af tilbagebetaling af DKK 30 million obligationsserie, ISIN kode
DK0003444941.
Selskabet skal hermed meddele, at indfrielse af de af selskabet nominelt DKK 30
millioner udstedet obligationer, ISIN kode DK0003444941, desværre ikke vil ske
pr. indfrielsesdagen 1. januar 2009, som oprindelige planlagt.
Årsagen til den manglende indfrielse er, at der er brug for en kortvarig
mellemfinansiering for at finansiere indfrielse af ovennævnte obligationsserie,
da selskabet ikke har tilstrækkeli-ge likvide midler til at klare indfrielsen
fuldt ud. Til trods for ihærdige anstrengelser for at rejse den kortvarige
mellemfinansiering, så har ikke været muligt for Landic koncernen at gennemføre
dette i det nuværende finansielle marked, som er stærkt mærket af den aktuelle
bankkrise.
En gennemgang af det oprindelige obligations prospekt viser behovet for
mellemfinansiering, da kassebeholdningen ultimo året 2008 i budgettet ikke er
tilstrækkelig til at gennemføre indfrielsen uden en kortvarig
mellemfinansiering. Det har således i det oprindelige budget været forudsat
muligt at opnå en sådan mellemfinansiering, hvilket må konstateres ikke er
muligt i det aktuelle marked.
Selskabet forventer dog, at indfrielse af ovennævnte obligation vil kunne ske
senere i 2009.
Det kræver dog en accept fra hovedlånsgiveren og der arbejdes p.t. på at sikre
denne.
Selskabet vil senere vende tilbage med information om indfrielse m.v., når der
er væsentlig og sikker information herom.
Selskabet vil ligeledes drøfte situationen med Obligationsbanken med henblik på
at beslutte hvilket tiltag selskabet er forpligtet til, herunder indkaldelse
til obligationsejermøde.
For god ordens skyld bemærkes det, at renterne til obligationsejerne pr. 1.
Januar 2009 (den årlige rentebetaling) vil finde sted som oprindeligt planlagt
på samtlige 3 obligationsserier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *