Keops EjendomsObligationer VII A/S: Selskabsmeddelelse

Oprettet 27/11/2008 – 16:36

Manglende betaling af obligationsrenter.
Offentliggjort til OMX Den Nordiske Børs via Company News Service den 27.
november 2008:
Manglende betaling af renter til obligationer
Selskabet skal hermed meddele, at renter til de af selskabet udstedte
obligationer ikke vil blive betalt på Terminsdatoen den 30. november 2008.
Denne meddelelse omfatter følgende obligationsserier
ISIN: Nominelt beløb (DKK)
DK0030014311 70.000.000
DK0030014584 410.000.000
Selskabet senior långiver har givet meddelelse til selskabet om en
misligholdelse under seni-or låneaftalen, idet selskabet ikke overholder
vilkåret om forholdet mellem lån og værdien af ejendomsporteføljen. På den
baggrund har senior långiver blokeret for frigørelse af tilstræk-kelig
likviditet til at betale renterne på Terminsdatoen.
Selskabet vil fortsætte sin dialog med senior långiver med henblik på at
afværge mislighol-delse eller indhente en midlertidig accept af misligholdelse
(waiver).
Herudover vil Selskabet drøfte med Obligationsbanken og Special Servicer de
obligatoriske skridt i overensstemmelse med bestemmelserne i prospektet. Hvis
den manglende betaling fortsætter udover 8 dage efter Terminsdatoen er
Obligationsbanken forpligtet til at indkalde til et Obligationsejermøde med et
varsel på ikke under 8 dage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *