KlimaInvest A/S – Årsrapport 2008 / 2007

Oprettet 13/03/2009 – 15:24

Bestyrelsen for KlimaInvest A/S har i dag behandlet og vedtaget
årsrapport for 2008/2007.
Rapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial
Reporting Standards og yderligere danske oplysningskrav til
årsrapporter for børsnoterede selskaber.
Resumé
Regnskabsperiodens resultat per aktie (EPS) blev på -31 kr.
resulterende i en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på
-32 procent i perioden.
Det negative afkast for regnskabsåret 2007/2008 er et resultat af en
negativ korrektion på CO2 markedet oplevet i fjerde kvartal 2008.
Egenkapitalen udgjorde den 31. decemeber 52,9 mio. kr. svarende til
en indre værdi pr. aktie på 67,95 kr.
Selskabets aktiekurs den 31. december 2008 udgjorde til sammenligning
64,50 kr. pr. aktie hvilket representerer en børskurs/indre værdi på
0,95.
Det kommende COP15 klimatopmøde i København og beslutningerne herfra
ventes at have en væsentlig indflydelse på den fremadrettede
udvikling på CO2 markedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *