Krav om ensartede retningslinjer for genoptræning af brystopererede

Oprettet 10/10/2008 – 13:25

En spørgeskemaundersøgelse om genoptræningstilbud til kvinder opereret for brystkræft efter 1. januar 2007 viser, at der er behov for nationale retningslinjer for genoptræning herhjemme. –Og det skal være genoptræning, som er målrettet brystopereredes særlige behov, siger Patientforeningen De Brystopererede (DBO).
Det blev ikke til det skrækscenarie, som Patientforeningen De Brystopererede havde frygtet, nemlig at genoptræning af brystopererede overhovedet ikke fungerede eller fandt sted, efter at kommunerne pr. 1. januar 2007 overtog ansvaret for mange af de genoptræningsopgaver, som tidligere lå i sygehusregi.
-Vi arbejder for, at der bliver lavet nationale retningslinjer for genoptræning af brystopererede, siger Helle Viola Haugaard, formand for DBO.
-Vores undersøgelse viser, at kvinderne er glade for de tilbud, kommunerne giver om genoptræning – eller rettere sagt for de kommuner, som tilbyder de brystopererede genoptræning, siger Helle Viola Haugaard, der er formand for Patientforeningen De Brystopererede (DBO).
Tilbuddene er dog meget forskellige fra kommune til kommune og region til region og er svære at sammenligne.
For DBO er det særdeles vigtigt, at alle brystopererede kvinder får en genoptræningsplan, også selv om de har fået en operation, hvor der ikke er fjernet mange lymfeknuder.
-Alle skal have tilbudt et genoptræningsforløb ledet af fysioterapeuter, der har specialviden om genoptræning af brystopererede. Alt for mange kvinder slås nemlig med bivirkninger og senfølger som nedsat bevægelighed, smerter eller væskeophobning i armen efter en brystkræftoperation, og for manges vedkommende i en sådan grad, at de f.eks. ikke kan passe deres arbejde, forklarer patientforeningsformanden.
Hver tredje brystopererede kvinde får ingen genoptræningsplan
DBO’s undersøgelse viser blandt andet, at hver tredje brystopererede kvinde rent faktisk ikke får en skriftlig genoptræningsplan. I henhold til loven skal alle, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, tilbydes en. Tallene i Region Sjælland ser dog anderledes ud. Der har otte ud af 10 af de kvinder, der har udfyldt spørgeskemaet, en genoptræningsplan med sig hjem.
-Får kvinderne ikke en plan med hjem fra sygehuset, får de ikke noget genoptræningstilbud i kommunen, siger Helle Viola Haugaard.
God information på sygehuset
Undersøgelsen viser også, at langt de fleste kvinder har fået udleveret skriftligt materiale på hospitalet om øvelser, hun selv kan lave, og hun har fået personlig instruktion af en fysioterapeut lige efter operationen. Denne instruktion bliver imidlertid givet lige efter operationen.
-Vi skal huske på, at indlæggelsestiden for brystopererede er kort, så mange får instruktion meget kort tid efter opvågning af narkosen og på et tidspunkt, hvor bevægelserne er indskrænket af det friske sår og evt. dræn.
Helle Haugaard minder om, at det også er meget vigtigt, at kvinderne får mulighed for konsultation hos en fysioterapeut, når de har afsluttet strålebehandling.
Nationale retningslinjer er vejen frem
DBO arbejder for, at der bliver lavet nationale retningslinjer for genoptræning af brystopererede.
-Det bliver hurtigt en jungle at finde rundt i, hvem der har ansvaret for hvad og hvorfor. Ens regler over hele landet er vejen frem, siger Helle Viola Haugaard og tilføjer, at man skal huske på, at ikke to kvinder er ens. Derfor skal der tages individuelle hensyn i forhold til de specifikke problemer, kvinden døjer med.
Sidst men ikke mindst må vi ikke glemme genoptræning i grupper, hvor man mødes med ligestillede. Det giver et godt socialt tilskud til den brystopererede kvindes rehabilitering.
246 kvinder opereret for brystkræft efter 1. januar 2007 har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Kvinderne bor i 74 af landets kommuner. Danmarks fem regioner er jævnt repræsenteret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *