Kunden har fortrydelsesret selv om emballagen brydes

Oprettet 16/08/2011 – 09:07

En internetbutik kan ikke afskære en kunde fra at benytte sig af sin lovbestemte fortrydelsesret, hvis kunden har brudt varens emballage. Det tager hvidevarebutikken.dk til efterretning efter Forbrugerombudsmandens mellemkomst.
En kunde har som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret i internetbutikker, idet forbrugeren skal have lejlighed til at kunne undersøge den købte vare. En erhvervsdrivende kan derfor ikke betinge fortrydelsesretten af, at emballagen ikke må være brudt, da dette ville afskære forbrugeren fra at kunne undersøge varen.
Det har Forbrugerombudsmanden gjort hvidevarebutikken.dk opmærksom på, efter at virksomheden i sine forretningsbetingelser skrev, at kundens ret til at returnere hårde hvidevarer, støvsugere, mikroovne eller espressomaskiner ville bortfalde, hvis emballagen på varen blev brudt, idet den intakte emballage altid vil være en væsentlig del af varens værdi.
Hvidevarebutikken.dk rettede efter Forbrugerombudsmandens henvendelse deres forretningsbestemmelser til i overensstemmelse med lovgivningen.
Krav om tilbagelevering i originalemballage
Ved internetsalg gælder en fortrydelsesret på 14 dage efter forbrugeraftaleloven. Kunden kan dog miste denne ret, hvis varen, der returneres, ikke er i væsentlig samme stand og mængde, som da forbrugeren fik den i hænde.
Kravet om, at varen skal kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand, angår dog kun selve varen og derfor som udgangspunkt ikke emballagen.
Emballagen kan imidlertid repræsentere en betydelig værdi for sælgeren, når sælgeren ikke har adgang til at emballere varen på ny og/eller ikke kan sælge varen som ny uden originalemballagen. Derfor må den erhvervsdrivende kunne stille et krav om, at varen tilbageleveres i originalemballagen. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse forudsætter dette dog, at forbrugeren inden aftalens indgåelse gøres udtrykkeligt opmærksom herpå, og at forbrugeren efter aftalens indgåelse får oplysninger herom pr. brev, e-mail eller på et andet varigt medium efter forbrugeraftalelovens § 12.
Hvor varens originalemballage ikke har betydning for muligheden for gensalg – enten fordi emballagen under alle omstændigheder bliver ødelagt, når den åbnes, for at forbrugeren kan undersøge varen (fx hård plast der er svejset sammen), eller hvor varen eller dele af varen ligger i neutrale plastposer eller kuverter og lign. – er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at sælgeren ikke kan afvise forbrugerens krav om fortrydelse, hvis (denne del af) emballagen ikke tilbageleveres.
Reglerne omkring fortrydelsesret er reguleret i forbrugeraftalelovens kapitel 4 om fortrydelsesret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *