Lys på slottet

Oprettet 12/04/2010 – 14:31

Frederiksberg Slot er byens historiske omdrejningspunkt, en levende arbejdsplads og moderne uddannelsesinstitution og et af byens smukke vartegn. Det skal kunne ses! Derfor har Hærens Officersskole, Frederiksberg Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen og FrederiksbergFonden fornøjelsen af at invitere til lystænding på den nye facadebelysning af Frederiksberg Slot.
Indvielsen af den nye facadebelysning på Frederiksberg Slot finder sted fredag den 16. april kl. 21.00, hvor Borgmester Jørgen Glenthøj (C)vil tænde for belysningen.
Facadebelysningen er muliggjort på baggrund af en betydelig donation fra FrederiksbergFonden.
Belysningsanlægget vil give slotsbygningens facader og portåbning en nænsom og æstetisk belysning , så Frederiksberg Slot, også i mørketimerne, vil kunne fremstå som det markante, historiske vartegn på Frederiksberg.
”Frederiksberg slot er en central del af fortællingen om vores by og dens fortid, nutid og fremtid. Jeg tror, at aftenbelysningen vil medvirke til, at mange forbipasserende lige vil notere sig, at her ligger en bygning, som giver byen både særpræg og identitet” udtaler Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (C)
Den nye facadebelysning af Frederiksberg Slot falder helt i tråd med intentionerne i kommunens Belysningsplan, der netop anbefaler og tager sigte på, at markante bygninger og lokale vartegn belyses, så lokalområdernes karakteristika også kan opleves i mørketimerne.
Belysningen af Frederiksberg Slot udføres med nedgravede projektører, der diskret er placeret i belægningen omkring slottet.
”Jeg er glad for glad for det gode og konstruktive samarbejde, der har været mellem Frederiksberg Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen, FrederiksbergFonden og Hærens Officersskole vedrørende den nye facadebelysning, og resultatet – at Frederiksberg Slot nu også kan fremstå smukt belyst i de mørke timer – forskønner hele byen”. udtaler chefen for Hærens Officersskole, Oberst Eigil Schjønning
Lys i mørket
Naturligvis er energiforbrug også en væsentlig faktor for belysningsanlægget. Af hensyn til miljøet, er den tid belysningsanlægget er tændt begrænset til de timer af døgnet, hvor flest borgere vil kunne få glæde af at se det belyste slot. I årets lyse periode fra og med marts til oktober, hvor byens udeliv er mest aktivt, tændes slotsbelysningen 30 min. efter gadebelysningen og slukkes igen kl. 01:00. I vintermånederne, fra november til marts, slukkes facadelyset kl. 24:00 men tændes dog også i morgentimerne fra Kl. 06:00 til 08:00.
Fakta om lysteknik
Som lyskilde i belysningsanlægget er valgt White SON, som er en meget effektiv og energivenlig lyskilde, der med sit varme hvide lys, gengiver slottes gule og hvide farver på en naturtro måde.
Til sammenligning kan nævnes, at White SON’s energieffektivitet er ca. 4 gange højere end glødelampers dvs. næsten på niveau med el-sparepærer. White SON har i øvrigt udbredt anvendelse i supermarkedernes grøntafdelinger.
LED-armaturer har også været overvejet til belysningsanlægget, men flere forhold har betydet at de er blevet fravalgt:
* Når der skal bruges varmt hvidt lys er de på markedet værende LED-armaturer kun lidt mere energieffektive end White SON.
* Farvegengivelsen af Frederiksberg Slots karakteristiske gule murfarve er ringere ved anvendelse af LED.
* LED-armaturerne er fysisk noget større, når de skal kunne give den samme og nødvendige belysningsstyrke. De fylder altså væsentligt mere og de er mindre robuste. De ville derfor være mere synlige og fremtrædende, når man færdes omkring slottet i dagslys.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *