Misvisende eksamensbeviser underskrevet af læge

Oprettet 30/10/2008 – 20:59

Misvisende eksamensbeviser underskrevet af læge hos Sportseducation
At Work a/s og Skolerne for Idrætsmassage får ret i klage over Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff anmeldt til Sundhedsstyrelsen
At Work a/s samt Skolerne For Idrætsmassage har i fællesskab indgivet en klage over Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff til Sundhedsstyrelsen samt Forbrugerombudsmanden omkring brugen af titlen “Lægeeksamineret” samt misvisende markedsføring. Klagen har kort beskrevet været baseret på, at Sportseducation v/Jesper Schandorff på sin hjemmeside har markedsført, at en læge var censor ved den skriftlige eksamen på massøruddannelsen, hvilket dog har vist sig ikke at være sandt.
Forholdet er kommet frem, idet massører uddannet hos Sportseducation i forbindelse med jobsøgning har fremsendt eksamensbeviser, der enten ikke var påført en læges navn, eller var påført en læges navn, men uden underskrift. Det har senere vist sig, at selv beviser fra Sportseducation med en læges navn og underskrift på ikke indebar, at eleverne var blevet eksamineret af pågældende læge.
Sundhedsstyrelsen gør klart, at massører som benytter titlen “lægeeksamineret” skal være eksamineret af en læge, hvilket som et minimum kræver, at lægen personligt skal have rettet elevens opgavebesvarelse eller have deltaget i den praktiske eksamen. Dette har ikke været tilfældet hos Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff.
Det skal hertil bemærkes, at Jesper Schandorff selv er uddannet massør fra AM-massageskole, hvor en læge personligt har rettet hans eksamensopgavebesvarelse. Jesper Schandorff har således valgt at bruge en ny eksamensform på sin skole, der ikke giver lægen adgang til elevernes eksamensopgavebesvarelser. Denne eksamensform har efter det oplyste været brugt til og med juni 2008 (jf. Sportseducations egen oplysning til Sundhedsstyrelsen).
Sundhedsstyrelsens klare udmelding til Jesper Schandorff
Sundhedsstyrelsen skriver: “Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at såfremt en massør der er uddannet fra Sportseducation bruger betegnelsen lægeeksamineret i forbindelse med markedsføring af en sundhedsydelse, kan dette efter omstændighederne være en overtrædelse af lov om markedsføring af sundhedsydelser nr. nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, hvorefter man ikke må an­vende urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, jf. § 2, stk. 1.”
Du kan læse hele Sundhedsstyrelsens skrivelse til Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff.
Misvisende eksamensbeviser
Efter dialog med Læge Lars Juel Andersen samt Læge Birgitte Zwicky-Hauschild, som begge har været læger tilknyttet Sportseducation.dk, er det blevet oplyst, at disse ikke har gennemlæst elevernes opgavebesvarelse eller været til stede under den praktiske eksamen. Dette må i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens opfattelse betyde, at elever med eksamensbeviser fra Sportseducation med titlen “lægeeksamineret”, som er underskrevet af en af ovenstående læger, eller hvor en af lægernes navne fremgår, eller intet navn fremgår, ikke er berettigede til at benytte titlen “lægeeksamineret”.
Ovenstående efterlader alle massører uddannet hos Sportseducation til og med juni 2008 i en alvorlig problemstilling, idet deres eksamensbeviser, der jo netop anfører, at de er “lægeeksamineret” kan anses for vildledende og misvisende, og derfor næppe kan benyttes til jobansøgning, markedsføring eller lignende – en sådan brug ville jo medføre, at massøren videregiver fejlagtige oplysninger, herunder oplysning om titel, samt lægens involvering.
Sundhedsstyrelsen opfordrer Sportseducation til at informere sine elever om forholdet
Sundhedsstyrelsen har, som du kan se i vedhæftede skrivelse, opfordret Jesper Schandorff til at give sine tidligere elever besked om Sundhedsstyrelsens opfattelse, herunder hvad der kræves for at være berettiget til at benytte titlen “lægeeksamineret”. Da det efter to måneder kan erfares fra flere tidligere elever, at de ikke er blevet informeret, føler At Work a/s samt Skolerne For Idrætsmassage sig forpligtet til at informere alle, da det er i branchens interesse, at beskytte titlen “lægeeksamineret”, så den ikke udvandes eller misbruges af skoler eller af massører, som ikke er eksamineret af en læge.
Forbrugerombudsmanden ser ligeledes på sagen om Sportseducation
Sagen omkring Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff er nu afsluttet hos Sundhedsstyrelsen, og kører fortsat hos Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden vil se på Sportseducation v/Jesper Schandorffs markedsføring af massøruddannelsen, herunder at han har markedsført sig med at en læge ville være censor, uden at dette har været tilfældet.
Jesper Schandorffs misrekomandering af At Work a/s samt Skolerne for Idrætsmassage
Vi er bekendt med, at Jesper Schandorff løbende og gentagende anklager At Work a/s samt Skolerne for Idrætsmassage for at jage ham grundet konkurrenceforhold og påberåber…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *