Netop Solution A/S: Selskabsmeddelelse Integrationsprocessen fuldendes

Oprettet 26/11/2008 – 11:15

Netop Solutions har arbejdet intenst på at færdiggøre og implementere den
optimale organisation siden opkøbet af GenevaLogic samt indgåelsen af
forhandleraftalen med Medianet. Dette arbejde er nu færdigt, og den nye
organisation vil blive meldt ud til medarbejderne i løbet af de næste par dage.
Som led i integrationen af de nye aktiviteter samt behovet for at effektivisere
den samlede virksomhed, foretager Netop Solutions nu en række tilpasninger af
organisationen.
Denne tilpasning og optimering af organisationen medfører afskedigelse af ca. 30
medarbejdere ud af de nuværende ca. 170, samt lukning af kontor i Århus og
flytning af kontoret i Slagelse. Dette vil resultere i en netto
omkostningsreduktion på ca. 20 – 30 mio. kr. på helårsbasis, hvor ca. 10 mio
forventes sparet i 2009. Tilpasningerne sker for at opnå en mere fleksibel og
smidig organisationsstruktur. Ændringerne vil blive gennemført inden udgangen af
2008.
Forventninger
De planlagte ændringer vil ikke påvirke de allerede angivne forventninger til
2008, der forventes uændret (jf. meddelelse nr. 24, 18. november 2008), men vil
først få effekt i 2009.
Ledelsen forventer, at de investeringer, der er foretaget inden for opkøb og
effektiviseringer, samt ovenfor nævnte organisatoriske tilpasninger vil give sig
udslag i en væsentlig omsætningsstigning og en forbedret indtjeningsevne i 2009.
Kontakt
Administrerende direktør Kurt Bager
Telefon: +45 45 90 25 25
E-mail: kgb@netop.com
Finansdirektør Claus Finderup Grove
Telefon: +45 45 90 25 25
Email: cfg@netop.com
Om Netop Solutions A/S
Netop Solutions udvikler og markedsfører hovedsageligt softwareprodukter baseret
på NetOp®-grundteknologien – en teknologi, der giver mulighed for hurtigt,
sikkert og stabilt at overføre skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere
computere. Selskabet har tre forretningsområder: Administration, Education og
Communication. Hovedproduktet inden for Administration, NetOp® Remote Control,
muliggør fjernbetjening af en eller flere computere fra en anden computer.
NetOp® School, som er hovedproduktet inden for Education, er en softwareløsning
til computerbaseret klasseundervisning. Netop Live-produktet, som er
hovedproduktet inden for Communication giver brugeren mulighed for sikker,
nærværende, hurtig og personlig kontakt via internettet. Netop Solutions
produkter afsættes til mere end 80 lande, og omsætningen var i 2007 på ca. 85
mio. kr. Netop Solutions er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og indgår i Small
Cap+ indekset. Netop Solutions har egne datterselskaber i USA, England og
Tyskland. Se mere på www.netop.com.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *