Nordiske og Afrikanske Udenrigsministre drøfter racisme, klima og sikkerhed på møde i Helsingør

Oprettet 06/03/2009 – 21:34

Udenrigsminister Per Stig Møller er den 11.-12. marts 2009 vært for det 8. nordisk-afrikanske udenrigsministermøde, som bl.a. har Durban II samt klima, fred og sikkerhed på dagsordenen.
Udenrigsminister Per Stig Møller udtaler i anledning af mødet:
”Det nordisk-afrikanske udenrigsministermøde er et vigtigt forum for en uformel dialog mellem en række afrikanske lande og Norden om globale spørgsmål af fælles interesse.
Et af emnerne for drøftelsen vil være klimaproblemer og sammenhængen mellem klimaforandringer og sikkerhed, Klimaforandringer kan være med til at forstærke eksisterende konflikter i Afrika. Vi har en fælles interesse i at imødegå denne udfordring. Det kræver nytænkning og et styrket samarbejde på tværs af kontinenter.
Et andet emne er FN’s kommende opfølgningskonference om racisme – Durban II. For Danmark er det afgørende, at fastholde konferencen på de reelle racismeproblemer i verden.”
Fakta om mødet:
Det nordisk-afrikanske udenrigsministermøde finder sted på Marienlyst i Helsingør. Deltagerne er de fem nordiske lande og 10 afrikanske lande (Benin, Botswana, Ghana, Mali, Mozambique, Lesotho, Tanzania, Sydafrika, Nigeria og Senegal). Fokus for drøftelserne vil være klima, sikkerhed og fred.
Udenrigsminister, Per Stig Møller vil benytte mødet til at rejse spørgsmål om FN’s kommende opfølgningskonference om racisme (Durban II), som afholdes den 20.-24. april 2009 i Genève. Konferencen er en opfølgning på den FN-verdensracismekonference, som blev afholdt i Durban i 2001 (Durban I). Formålet med FN-konferencen er primært at vurdere gennemførelsen af de forpligtelser på racismeområdet, som de deltagende FN-stater påtog sig på Durban I, med henblik på videreudvikling af indsatsen på nationalt, regionalt og internationalt plan mod racisme, diskrimination, xenofobi og relateret intolerance.
Klima og Energiminister Connie Hedegaard vil orientere ministrene om udfordringerne frem mod COP15 i København og de danske forventninger til topmødet. Udenrigsministeren præsenterer umiddelbart før mødet en rapport om klima og sikkerhed med fokus på klimaforandringernes sikkerhedsmæssige betydning i Afrika.
Der vil endvidere på mødet være en fælles drøftelse af, hvordan de nordiske lande bedre kan bidrage til at støtte bl.a. den Afrikanske Unions indsats i forbindelse med valg og dermed styrke Afrikas egen evne til selv at håndtere udfordringer, herunder mekanismer for hurtig indgriben i humanitære konflikter for at beskytte civilbefolkningen.
Der vil også være en række aktuelle udenrigspolitiske emner på dagsordenen, bl.a. den seneste udvikling i Zimbabwe og udfordringerne i Sudan og Somalia.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *