Nu har Øresundsbron for første gang overskud

Oprettet 29/01/2010 – 14:51

2009 blev det første år med overskud for Øresundsbron. Øresundsbro Konsortiet udviser et overskud på 73 mio. DKK før værdiregulering. Forklaringen er først og fremmest, at renteomkostningerne faldt med 13 procent på grund af den lave inflation og det lave renteniveau i Europa. Samtidig lykkedes det at holde vejindtægterne på niveau med 2008.
Den økonomiske afmatning i Sverige og Danmark medførte, at biltrafikken over Øresundsbron kun voksede marginalt i 2009, efter en kraftig vækst i hvert af de foregående syv år. Væksten skete udelukkende i personbiltrafikken, mens den økonomiske afmatning fortsat præger lastbiltrafikken, som faldt med 12 procent. Togtrafikken, der havde en noget bedre udvikling end biltrafikken i 2009, voksede med 4,5 procent.
– Vi har holdt stillingen i et svært marked. Nu har vi for første gang balance i økonomien, og kan arbejde videre med at forbedre vores indtjening og fortsat nedbringe gælden, siger Øresundsbrons administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer.
– Vi kan også glæde os over flere og flere fritidsrejsende. Der er nu omtrent lige så mange danske som svenske, der rejser over broen i deres fritid.
Vejtrafikindtægterne udgjorde 979 mio. DKK, hvilket stort set er uforandret sammenlignet med 2008.
Driftsomkostningerne faldt med 6 procent til 267 mio. DKK, hvilket blandt andet skyldes valutasituationen. Indkøb i svenske kroner bliver billigere for Øresundsbro Konsortiet, som aflægger regnskab i danske kroner. Samtidig er driftsomkostningerne også faldet på grund af besparelser og effektiviseringer.
Driftsresultatet blev en gevinst på 1.178 mio. DKK før afskrivninger og finansielle poster, hvilket er en forbedring på 22 mio. DKK.
Nettofinansieringsomkostningerne er det store positive tema i regnskabet for 2009. De faldt med 115 mio. DKK til 761 mio. DKK, takket være den lave inflation sammenlignet med 2008, og de lave korte renter i Europa, som er et resultat af finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur.
Resultatet før værdiregulering blev et overskud på 73 mio. DKK, hvilket er en forbedring på 134 mio. DKK sammenlignet med 2008.
Resultatet for de fem seneste år fremgår af tabellen:
Mio. DKK 2005 2006 2007 2008 2009
Vejtrafikindtægter 729 820 934 981 979
Jernbaneindtægter 412 421 429 441 449
Øvrige indtægter 13 10 16 19 17
Indtægter totalt 1.154 1.251 1.379 1.441 1.445
Driftsomkostninger 276 281 304 285 267
Resultat før afskrivninger og finansielle poster 878 970 1.075 1.156 1.178
Afskrivninger 322 324 337 341 344
Nettofinansieringsomkostninger 697 759 827 876 761
Resultat før værdiregulering -141 -113 -89 -61 73
Værdiregulering,
valutakurseffekt netto 21 5 127 69 30
Værdiregulering,
dagsværdieffekt netto -423 677 480 -1.018 -427
Årets resultat -543 569 518 -1.010 -324
Rentebærende nettogæld,
eksklusive værdiregulering 19.760 19.686 19.240 18.930 18.504
Valutakurs ved omregning til SEK 68,04 72,28
Valutakursreguleringen gav en gevinst på 30 mio. DKK, mens dagsværdireguleringen af virksomhedens gæld gav et underskud på 427 mio. DKK. Dagsværdireguleringen er en regnskabsteknisk post, som ikke i sig selv har nogen effekt på virksomhedens tilbagebetalingsevne. Efter værdiregulering blev årets resultat et underskud på 324 mio. DKK.
Resultatet før afskrivninger og finansielle poster oversteg i 2009 nettofinansieringsomkostningerne med 417 mio. DKK, og bidrog dermed til at mindske nettogælden. Efter likviditetseffekten af investeringer og omlægning af låneporteføljen er den rentebærende nettogæld før værdiregulerling reduceret med 426 mio. DKK sammenlignet med 2008. Den regnskabsmæssige gæld påvirkes desuden af værdireguleringen.
Fritidsrejserne voksede mest
Biltrafikken på Øresundsbron voksede marginalt til 19.462 biler om dagen. Hele væksten stammer fra personbiltrafikken. Antallet af pendlere voksede med 2,5 procent, og andelen af pendlere udgør nu 41,5 procent af personbilstrafikken. Lastbiltrafikken lider stadig under lavkonjunkturen og faldt med 12 procent.
Den fordelagtige vekselkurs (i gennemsnit 1,43 SEK for 1 DKK) har medført, at flere danskere har opdaget Skåne. Antallet af danske BroPas-kunder på shopping- eller ferierejser i Sverige er vokset med 14 procent, sammenlignet med samme periode året før. Nu er der omtrent lige så mange danske som svenske BroPas-kunder, der foretager fritidsrejser over Øresundsbron.
Desuden nød de fritidsrejsende godt af weekendrabatten, som er en bevidst del af Øresundsbrons salgsstrategi, der skal øge trafikken i perioder, hvor der er ledig kapacitet på forbindelsen.
Vejtrafikken på Øresundsbron i 2008 og 2009
Personbiler etc.*
Lastbiler Busser I alt
Trafik per dag 2008** 18.304…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *