Nye dopingregler for dansk idræt

Oprettet 04/10/2008 – 11:26

På DIF’s budgetmøde i dag lørdag 4. oktober vedtog DIF’s repræsentantskab nye dopingregler for dansk idræt i form af et nyt bredde- og motionsreglement samt et nyt dopingregulativ for elite- og konkurrenceidrætten.
I november 2007 vedtog WADA en revision af World Anti Doping Code, som træder i kraft den 1. januar 2009. Den nye code giver muligheder for at lave særlige regler for motionister, der på en række punkter fraviger fra hovedreglerne i coden (der primært er for elite- og konkurrenceidrætten).
Med vedtagelsen i DIF’s repræsentantskab vil der fremover være fælles dopingregler på motions- og breddeområdet for alle idrætsorganisationer i Danmark. Motionisterne har brug for lidt anderledes regler end eliteudøverne, bl.a. for at undgå at motionister, der tager medicin på grund af en eller anden sygdom, på grund af for rigide dopingregler bliver forhindret i at dyrke deres idræt i foreningerne.
DIF og de øvrige idrætsorganisationer har derudover ønsket fælles regler på bredde- og motionsområdet, fordi det giver mulighed for – på dopingområdet – at imødekomme udfordringerne med flere foreningsbaserede fitnesscentre, fleksible medlemsformer m.m. Det kan her være svært at afgøre, hvilket specialforbund den pågældende aktivitet skal placeres under.
Konsekvenser for motionisterne:
– Mulighed for mere fleksibel strafudmåling for motionister
– Motionister indgår ikke i international statistik
– Fælles dopingsekretariat (i DGI)
– Fælles dopingnævn (i DIF)
– Fælles dopingappeludvalg
Elite- og konkurrenceidræt
DIF ønsker, at eliten direkte skal følge WADA-coden og udgøre DIF’s dopingregulativ, og dermed afskaffes det gamle dopingregulativ i DIF’s love. For eliteidrætsudøverne er det nemlig afgørende, at der aldrig kan være tvivl om deres retsstilling i forhold til WADA-coden.
Elite- og konkurrenceudøvere i alle specialforbund (lig med de som Anti Doping Danmark tester i dag – bortset fra motionisterne) omfattes fremover af DIF’s eliteregulativ, som er en dansk oversættelse af WADA-coden tilpasset DIF’s særlige forhold. Som hidtil skal dopingsagerne varetages af:
– DIF’s dopingudvalg (anklagemyndighed)
– DIF’s dopingnævn (domstol)
– DIF’s appeludvalg (appelinstans)
– CAS (appelinstans for international elite)
Anti Doping Danmark vil følge de samme retningslinier som hidtil omkring dopingkontrol og oplysning.
De nye dopingregler i DIF vil være på plads 1. januar 2009, hvor den nye WADA-code træder i kraft.
Repræsentantskabet bemyndigede DIF’s bestyrelse til at foretage fremtidige ændringer i de to dopingreglementer som måtte følge af WADA-coden med tilhørende regelsæt, samt i samarbejdsaftalen med de øvrige danske idrætsorganisationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *