På vegne af Cidron IT A/S: EDB Gruppen afnoteres

Oprettet 19/09/2008 – 16:20

På vegne af Cidron IT A/S meddeles det, at Cidron IT A/S, et indirekte helejet
selskab af Nordic Capital Fund VII, har købt Danske Invests og Danske Capitals
aktier i EDB Gruppen A/S for 166 kr. per aktie og besidder dermed 90,2% af
aktierne og stemmerne. Efter udløbet af det pligtmæssige tilbud d. 23.
september 2008, vil en trangsindløsning af de resterende aktionærer bliver
iværksat og en afnotering effektueret.
Det pligtmæssige tilbud fra Cidron IT A/S forsætter til de øvrige aktionærer og
udløber den 23. september, 2008 . Tilbuddet på 166 kr. per aktie repræsenterer
en præmie på 29,2% i forhold til den gennemsnitlige aktiekurs den 29. april
2008, som var sidste handelsdag, før EDB Gruppen offentliggjorde, at selskabets
daværende hovedaktionær, IBM, overvejede at afhænde sine aktier i selskabet.
Lars Terney, bestyrelsesformand i Cidron IT A/S og Partner, Nordic Capital
udtaler:
“Vi er meget glade for, at vi nu kan gennemføre en afnotering af EDB Gruppen
A/S, idet vi nu i højere grad kan koncentrere os om udviklingen af selskabet og
den eventuelle videre konsolidering af branchen, som er vores ambition med
købet af EDB Gruppen.”
“Danske Invest og Danske Capital har valgt at sælge sine aktier i EDB Gruppen
idet Cidron ITs tilbud på kurs 166 kr. er fundet attraktivt – ikke mindst i
lyset af den senere tids faldende aktiemarkeder, og dermed de alternative
placeringsmuligheder vi har i det nuværende marked”, udtaler Hans Kjær,
chefporteføljemanager i Danske Capital.
Rationale for købet
Cidron IT anser EDB Gruppen for at være en særdeles attraktiv
kvalitetsleverandør af software og IT serviceydelser, primært til små og
mellemstore virksomheder i Danmark. EDB Gruppen har i tillæg hertil nogle
interessante brancheløsninger, som selskabet har lykkedes at tilpasse til
kundernes behov og ønsker.
Lars Terney tilføjer:
”EDB Gruppen har tiltrukket en række yderst kompetente medarbejdere, som
dagligt er med til at sikre høj kundetilfredshed. Dette har været et stærkt
rationale for vores investeringsbeslutning.”
Ved at investere i organisk vækst og yderligere opkøb vil Cidron IT være med
til styrke og accelerere selskabets udvikling. Den indsats kan på kort sigt
forringe indtjeningen, ikke mindst i lyset af udsigt til en faldende
konjunktur. Det er imidlertid Cidron ITs vurdering, at disse initiativer på
lang sigt vil øge selskabets konkurrencemæssige position og værdi. Det er
derfor fundet hensigtsmæssigt at afnotere selskabet fra fondsbørsen og udvikle
EDB Gruppen i et 3-7 årigt perspektiv med en ejer, der har den finansielle
styrke og kompetence til at accelerere selskabets fremtidige ekspansion uden
hensyn til kortsigtede udsving i indtjeningen.
Udviklingsplaner og fremtidige strategiske tiltag
Udviklingsplanen for EDB Gruppen følger i vid udstrækning den nuværende
ledelses strategi med udgangspunkt i følgende overordnede strategisk tiltag:
1. Udvide krydssalget mellem de forskellige dele af EDB Gruppens
forretningsområder;
2. Fokusering af indsats på de mest lønsomme produkt- og serviceområder og
potentielt frasælge mindre aktiviteter som af ledelsen ikke måtte anses som
værende en del af kerneforretningen;
3. Yderligere optimering af leverancetilgang, salgsprocesser og administrative
processer – bl.a. gennem videreførelse og udrulning af allerede igangsatte lean
initiativer;
4. Yderligere optimering af HR området indenfor selskabet med henblik på at
bevare og styrke EDB Gruppen som en attraktiv og eftertragtet arbejdsplads i IT
sektoren;
5. International ekspansion af Xellent-produktet med udgangspunkt i de
succesfulde løsninger EDB Gruppen har udviklet til forsyningssektoren;
6. Fortsætte integration og udvikling af nyligt tilkøbte virksomheder; og
7. Yderligere konsolidering indenfor EDB Gruppens vigtigste segmenter, herunder
tilkøb af mindre og mellemstore IT virksomheder.
Administrerende direktør i EDB Gruppen A/S, Leif Vestergaard udtaler:
”Vi ser meget frem til det nye ejerskab, hvor vi som selvstændigt selskab med
en kapitalstærk ejer får yderligere mulighed for at styrke vores
markedsposition ved at accelerere nogle af de strategiske og operationelle
tiltag vi tidligere har identificeret.”
og fortsætter
”Samarbejdet med vores nye hovedaktionær og fremtidige ejer er allerede godt i
gang og vi har været meget tilfreds med den strategiske og operationelle
sparring vi ind til videre har haft med vores nye ejere og bestyrelse. Det
bliver helt sikkert en spændende rejse for os i de kommende år og jeg er sikker
at EDB Gruppen som virksomhed vil gennemgå en positiv udvikling.”
Som et led i…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *