Psykiatriens ofre mindes på Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober

Oprettet 10/10/2008 – 14:43

Mange mennesker i dagens Danmark rammes i korte eller lange perioder af deres liv af psykiske vanskeligheder, så de opsøger professionel hjælp i den eksisterende psykiatri. Andre ønsker at vælge psykiatrien fra, men tvinges til ufrivilligt at blive indlagt og medicineret. En tvang der udøves i henhold til lovbestemmelser, som FN’s menneskeretskommissær for nylig har erklæret i modstrid med internationalt definerede menneskerettigheder.
Den medicinske behandling, psykiatriens patienter bliver tilbudt eller tvunget til at modtage, har vist sig ofte at have skæbnesvangre følger. Mange oplever, at det ene medikament lægges oven i det andet så ens hjerne og krop bliver til et kemisk laboratorium. Selv om Sundhedsstyrelsen fraråder en sådan helbredstruende polyfarmaci, fortsætter denne praksis i stort omfang.
Selv ved behandling med et enkelt såkaldt antipsykotisk middel er man i forholdsvis stor risiko for, at der opstår alvorlige helbredsmæssige gener i form af betydelig vægtøgning, sukkersyge, hjerte-karsygdom mv. I et vist omfang kan disse medikamenter direkte forårsage, at patienten dør på grund af alvorlige og pludseligt opståede virkninger på hjernens og hjertets livsvigtige funktioner.
I den officielle dødsårsags-statistik bliver over 150 døde hvert år registreret med den psykiatriske diagnose som dødsårsag, på trods af at diverse eksperter udtrykker, at ingen her i landet dør af deres psykose. Hvad gemmer der sig bag disse tal: er det i virkeligheden medicinen, der slår folk ihjel? LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) har sammen med en række organisationer, eksperter og politikere rejst krav om, at der ved sådanne “uforklarlige” dødsfald automatisk skal gennemføres en grundig obduktion. Et krav Sundhedsstyrelsen og landets sundhedsminister indtil nu har tøvet med at indfri.
Det er på høje tid, at man i psykiatrien lever om til lovgivningens krav om fuldt informeret samtykke ved enhver form for behandling. Der bør oplyses fuldt ud om de mulige skadevirkninger, der er forbundet med at indtage psykiatriske medikamenter, også om faren for pludselig og “uforklarlig” død. Enhver tvangsbehandling med medikamenter, der kan bringe dit liv og helbred i fare, bør øjeblikkeligt bringes til ophør.
Dagen markeres ved opsætning af hvide kors på diverse steder i Roskilde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *