Regnorme øger risikoen for udvaskning af pesticider

Oprettet 18/08/2011 – 13:06

Ejere af kompostbunker er glade, når regnormene har omdannet deres husholdningskompost til den fineste muld. Men regnormes graveaktivitet kan øge risikoen for udvaskning af pesticider til de danske søer og åer, viser ph.d.-projekt fra LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
– Forsøget var en øjenåbner i forhold til, at ganske få regnormegange med direkte forbindelse til dræn er nok til, at pesticider kan blive transporteret videre til vandløb, når det regner meget, fortæller postdoc Marie Habekost Nielsen fra LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet.
Blåt regnvand afslører transportveje til vandløb
I forsøget blev en drænet mark udsat for et kunstigt skabt kraftigt regnvejr. Regnvandet var farvet blåt, så transportvejene gennem jorden kunne ses. Samtidig blev der tilført små modelpartikler, som illustrerede, hvordan naturlige jordpartikler, med tilknyttet pesticider, kan transporteres og ophobes i jorden.
– Da jeg gravede drængrøften igennem med min kniv, fandt jeg kun meget få blåfarvede regnormegange. På trods af det var der alligevel strømmet flere liter vand igennem gangene til drænet. Helt mod min og resten af forskerteamets forventninger fandt jeg også betydelige mængder af de tilførte modelpartikler i drænvandet. Det viser, at der er risiko for udvaskning af pesticider til vandmiljøet især under voldsomme regnbyger, understreger Marie Habekost Nielsen.
Samtidig fastslår Marie Habekost Nielsen at risikoen for udvaskning via regnormegange, ikke skal føre til samme syn på regnorme, som har været tilfældet med ‘dræber-snegle’. Dertil er regnorme alt for nyttige for jordmiljøet:
– Vi skal i stedet fokusere på, om vi kan mindske udvaskningen af pesticider ved eksempelvis at justere dyrkningspraksissen omkring drængrøfterne på markerne, siger Marie Habekost Nielsen.
Nyt projekt på vej
Feltarbejdet er udført i forbindelse med projektet ‘Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2 meter af jorden i systemer med markdræn’, som er en projekt under Miljøstyrelsen. Projektet blev afsluttet med en rapport i efteråret 2010. Men allerede nu er et initiativ søsat til kvantificering af antallet af strømningsveje med forbindelse fra jordoverflade til dræn under forskellige fugtighedsforhold. Dette projekt er ligeledes støttet af Miljøstyrelsen og afsluttes i 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *