Ringkjøbing Bank A/S: Kvartalsrapport

Oprettet 29/10/2008 – 10:37

Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2008
Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens
kvartalsrapport, som omfatter perioden 1. januar – 30. september 2008.
Resumé:
– Basisindtjening før nedskrivninger viser en fremgang på 14%
– Basisindtjeningen, som udtrykker indtjeningen fra bankdriften, faldt 52,9%
til 50,4 mio. kr.
– Resultat før skat på 17,0 mio. kr., mod 105,2 mio. kr. sidste år
– Egenkapitalforrentning før skat på 2,7% p.a. mod 18,2% p.a. for samme periode
sidste år
– Ændring i det samlede forretningsomfang i form af udlån (+0%), indlån (+6%)
og garantier (-14%)
– Nettorente og gebyrindtægter steg 8,5% til 244,3 mio. kr.
– Kursreguleringer er negativ med 25,0 mio. kr., mod positiv 8,8 mio. kr. i
samme periode sidste år
– Nedskrivninger på udlån udgør 64,9 mio. kr., mod en indtægt på 6,0 mio. kr. i
samme periode sidste år
– Solvens på 14,3
– Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 119%
– Forventningerne til årsresultatet reduceres nu til 50 mio. kr.
– Fusionsforhandlinger med Vestjysk Bank

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *