Særlige vilkår for båndlagte medarbejderaktier

Oprettet 29/09/2008 – 16:18

Alle nuværende og tidligere medarbejdere i Lokalbanken i Nordsjælland a/s, som
ejer medarbejderaktier udstedt af Lokalbanken, der er båndlagt i henhold til
Ligningslovens § 7A, tilbydes mulighed for at acceptere det anbefalede
frivillige købstilbud, der er fremsat af Handelsbanken den 15. september 2008
til alle aktionærer i Lokalbanken.
Lokalbanken har udstedt i alt 11.829 stk. medarbejderaktier, der er båndlagt i
henhold til Ligningslovens § 7A. Heraf er 1.789 stk. medarbejderaktier båndlagt
frem til januar 2009, mens 10.040 stk. medarbejderaktier er båndlagt frem til
januar 2016.
For medarbejderaktionærens accept af købstilbuddet gælder visse særlige vilkår i
relation til accept, afvikling, deponering og pantsætning af de båndlagte
medarbejderaktier og den kontante købesum, herunder at accepten er betinget af,
at der er sket en tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne i Lokalbanken i
henhold til aktieselskabslovens § 20b eller § 20e senest den 30. april 2009.
De særskilte vilkår for de båndlagte medarbejderaktier fremgår af separat
meddelelse fra Handelsbanken og vil blive udsendt med brev til samtlige
medarbejderaktionærer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *