SF sigter rigtigt men rammer skævt

Oprettet 10/08/2011 – 19:05

SF’s forslag om afbureaukratisering af den offentlige sektor skyder forbi.
Den offentlige sektor i Danmark er for bureaukratisk. Sådan har analysen lydt længe fra mange sider, og SF har med sit nyeste udspil givet sit bud på, hvordan vi kan effektivisere den offentlige sektor.
”Den offentlige sektor i Danmark kan drives bedre end i dag. SF’s forslag tyder på, at man også her er begyndt at erkende det, vi har sagt længe, nemlig at hjulene i det offentlige skal smøres bedre, så de kan dreje hurtigere rundt,” siger konsulent Morten Jarlbæk Pedersen fra Dansk Erhverv
SF’s udspil rammer dog ifølge Dansk Erhverv helt skævt på en række punkter:
”SF’s forslag vil øge antallet af offentligt ansatte i stedet for at lade den bedst egnede aktør – offentlig eller privat – løfte opgaven. Desuden vil SF nu til at diktere kommunernes medarbejdersammensætning. Det virker besynderligt at kræve effektiviseringer for derefter at skyde på nogle af de medarbejdere, der muliggør disse effektiviseringer, nemlig de højtuddannede, som der ifølge SF skal værre 4.000 færre af,” siger Morten Jarlbæk Pedersen.
Han peger samtidig på, at det er svært at se, hvordan SF’s regnestykke skal gå op.
”Afskaffelse af fritvalgsordningen og færre udbud fører til mindre konkurrence og derved mindre velfærd for pengene. Og SF’s forslag om afskaffelse af kontanthjælpsloftet og varighedsbegrænsningen på sygedagpengene fører ikke til færre offentlige udgifter – tværtimod. SF retter altså de helt forkerte kanoner i en ellers rigtig retning,” siger Morten Jarlbæk Pedersen
Mere OPS og mere nytænkning – ikke blot flere ansatte
Hos Dansk Erhverv så man hellere, at SF fokuserede på at udvikle den offentlige sektor i samspil med den private:
”Øget konkurrence, mere inddragelse af private aktører og opgør med silotænkning er alle ting, der kunne hjælpe gevaldigt i den offentlige sektor,” siger Morten Jarlbæk Pedersen.
På den positive side hæfter Morten Jarlbæk Pedersen sig ved, at SF ønsker at øge digitaliseringen og lave flerårige aftaler om kommunernes økonomi.
”Mens SF rammer pænt forbi med flere af deres forslag, så er der gode tanker bag forslagene om digitalisering og øget brug af IT, kritisk gennemgang af indberetningskrav, faste tidspunkter for ikrafttræden af lovgivning og SF’s åbning for flerårige aftaler om kommunernes økonomi, siger Morten Jarlbæk Pedersen, der dog samlet set konkluderer, at SF’s forslag ikke løser udfordringen med at få afbureaukratiseret den offentlige sektor i tilstrækkelig grad.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *