Sikkerheden halter i virtuelle verdener

Oprettet 05/11/2008 – 09:51

Hvem er du? I dag er det ikke til at gennemskue, hvem der er personen bag en profil i en virtuel verden. Forbrugerstyrelsen efterlyser mere sikker identifikation, efter at have undersøgt børns færden i virtuelle verdener i den årlige forbrugerredegørelse.
Børn og unge skal kunne færdes trygt i virtuelle verdener. Men sådan er det ikke i dag. Flere steder kan børn udgive sig som voksne og omvendt: Voksne kan udgive sig for at være børn. Med andre ord er der en brist i sikkerheden, når børn og unge færdes i de virtuelle verdener.
Det mener Forbrugerstyrelsen, der har undersøgt børn og unges færden i virtuelle verdener. Undersøgelsen viser blandt andet, at der ikke findes en sikker identifikation af hverken børn eller vokse i virtuelle verdener. Desuden kan børn og unge nemt udgive sig som forældre og derved give sig selv forældresamtykke til at færdes i en virtuel verden.
”Når man i dag i nogle virtuelle verdener acceptere, at børnene selv kan klikke i et felt for forældresamtykke, så er det i mine øjne ikke nogen særlig god garanti for, at forældrene rent faktisk har givet samtykke til, at deres barn er i den virtuelle verden,” siger Mogens Hansen, vicedirektør i Forbrugerstyrelsen.
Mogens Hansen mener desuden, at der er et åbenlyst problem, når børn og unge ikke har sikring for, at det rent faktisk er jævnaldrene, de enten spiller eller chatter med.
Videnskabsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på spørgsmålet om bedre IT-sikkerhed og afklare de muligheder, der eksisterer for at forbedre de tekniske løsninger og oplysningsindsatsen generelt. Men Forbrugerstyrelsen opfordrer branchen til selv at komme mere på banen i forhold til at løse problemet.
”Branchen har et stort ansvar og sidder med ekspertisen. Udbyderne bør gå konstruktivt ind i det, for der er behov for, at de tager spørgsmålet om forældresamtykke og sikker identifikation seriøst,” siger Mogens Hansen.
De børn og unge, som Forbrugerstyrelsen har spurgt, bruger i gennemsnit fem timer om ugen i virtuelle verdener eller godt 40 minutter om dagen. En tredjedel bruger dog en time dagligt. De fleste har heldigvis gode oplevelser, men en gruppe på 14 pct. eller hver sjette barn har haft ubehagelige oplevelser, fx at blive mobbet. Herudover nævner en mindre gruppe af børnene, at de er blevet hacket.
Forbrugerstyrelsen lancerer i dag en informationspakke om virtuelle verdener på forbrug.dk, hvor forældre og børn kan teste deres viden, finde information om, hvad man skal være opmærksom på i de virtuelle verdener, og hvordan reglerne er.
Læs Ren besked om virtuelle verdener på forbrug.dk
Forbrugerstyrelsen åbner op for forældrenes samtaler
Desuden lancerer Forbrugerstyrelsen inden udgangen af året et forum, hvor forældre kan stille spørgsmål og få svar på, hvordan de ruster deres børn til en online hverdag.
Sikkerhed på nettet. I dag findes der bl.a.:
* ChatCheck. Foreningen af Danske Internetmedier (FDIM) har på initiativ fra Videnskabsministeriet i samarbejde med en række udbydere udviklet mærket, som
virksomheder skal tilmelde sig. Derved tilslutter de sig procedurer og tekniske løsninger, der understøtter god web etik. Ordningen er frivillig og pt. er Arto eneste
tilmeldte.
* Netsikker nu! er en kampagne om IT-sikkerhed, der hvert år holdes af Videnskabsministeriet i samarbejde med en række virksomheder og organisationer.
* PEGI-online er en europæisk ordning, der bl.a. udstikker et sikkerhedskodeks.
* Desuden har en del udbydere tekniske filtre, der blandt andet gør brugeren opmærksom på personfølsomme oplysninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *