Solar Nederland B.V. erhverver den hollandske vvs-grossist Vegro B.V.

Oprettet 15/10/2008 – 08:07

Den 30. juli 2008 informerede Solar A/S om, at
datterselskabet Solar Nederland B.V. havde indledt forhandlinger om erhvervelse
af aktierne i den hollandske vvs-grossist Vegro B.V.
Undersøgelser af virksomhedernes forhold og indhentelse af formelle
godkendelser fra relevante myndigheder er nu afsluttet, og der er indgået
aftale om overdragelse af aktierne i ovennævnte selskab.
Økonomiske konsekvenser
• Prisen for overtagelse af 100% af aktierne i selskabet er € 56,0 mio.
Enterprise value udgør € 93,0 mio. ved normaliseret arbejdskapital.
• Købet finansieres ved optagelse af lån hos Solar koncernens nuværende
hovedbankforbindelse.
• Købet af Vegro B.V. forventes i 2008 at forøge Solar koncernens omsætning med
ca. € 55,0 mio. og EBITA med ca. € 2,5 mio. inklusive
restruktureringsomkostninger.
• Restruktureringsomkostninger forventes at udgøre i størrelsesordenen € 5-6
mio., hvoraf hovedparten forventes realiseret i perioden 2009-2010.
• Ved udgangen af 2010 forventes de samlede omkostningssynergier at udgøre €
3-4 mio. omregnet til helårsbasis. Yderligere forventes salgssynergier
realiseret fra 2009.
• Solar koncernens tidligere udmeldte forventninger for året 2008 tillagt
effekten af købet af Vegro B.V. udgør en samlet omsætning på € 1.530 mio. og en
samlet EBITA på
€ 75 mio.
Strategi
Solars virksomhedsprogram New Solar 2010 har fokus på People, Efficiency og
Growth. Sidstnævnte omfatter strategiske initiativer, der optimerer den
organiske vækst, samt akkvisitioner, der fokuserer på geografisk ekspansion
og/eller udvidelse af produktsortimentet. Solar opnår gennem akkvisitionen af
Vegro såvel øget geografisk dækning som udvidelse af produktsortimentet.
Solars akkvisitionsstrategi, der beskriver de faktorer, der indgår ved
vurdering af en mulig akkvisition, findes på www.solar.eu under
Investor/Financial targets.
Solar koncernen har i perioden 1998-2007 købt 25 selskaber og frasolgt 10
selskaber uden for koncernens primære forretningsområde. Alle tilkøbte
selskaber er efterfølgende integreret i det lokale Solar selskab.
Vegro B.V.
Vegro blev etableret i 1959 som grossist indenfor produkter til
varmeinstallationer. I 1973 blev forretningsområdet udvidet til også at omfatte
sanitetsprodukter.
I perioden 2000-2004 omstrukturerede Vegro sit logistik koncept og
introducerede central distribution fra et nyopført lager i Alkmaar.
Centrallageret omfatter 37.000 m² og mere end 19.000 produkter lagerføres.
Vegro har i dag 15 filialer og et netværk af showrooms fordelt over hele
Holland. Selskabet beskæftiger 370 medarbejdere, og i 2007 var omsætningen på €
210 mio. Hovedsædet er ligesom centrallageret placeret i Alkmaar. Selskabet har
i løbet af de seneste 7 år haft en stabil økonomisk udvikling.
Før overtagelsen var Vegro ejet af kapitalfondene NPM Capital samt Cobepa og en
stiftelse kontrolleret af tidligere og nuværende medarbejdere i Vegro.
Solar Nederland B.V.
Solar etablerede sig i Holland i 1996 ved købet af el-grossisten Brinkman &
Germeraad B.V., det nuværende Solar Nederland B.V. Siden har Solar Nederland
foretaget to større akkvisitioner; i 2002 ved køb af el-grossisten Electro
Automatisering Smelt B.V. og senest i 2006 ved køb af vvs-grossisten Sanicentra
B.V. Begge selskaber er fuldt integreret i Solar Nederland.
Solar Nederland har i dag 22 filialer fordelt over hele Holland og to
centrallagre placeret i Duiven og Ede. Selskabet har 437 medarbejdere, og
omsætningen for 2007 udgjorde € 218 mio.
Da akkvisitionen af Vegro nu er en realitet, er aktiviteterne omkring
ansættelse af specialister til opbygning af den geografiske ekspansion indenfor
vvs-området indstillet. Dette medfører en reduceret vvs-omsætning i år i
forhold til de tidligere udmeldte forventninger for 2008.
Den tidligere annoncerede investering i et nyt hovedkontor og centrallager i
Zevenaar vil ikke blive gennemført. Der var her tale om en forventet
nettoinvestering på € 40 mio. Alle omkostninger afholdt i denne forbindelse er
udgiftsført.
Solar Nederland er et 100% ejet datterselskab i Solar koncernen.
Se tabellen Hoved- og nøgletal for Solar koncernen og Vegro B.V. i den
vedhæftede fil.
Strategisk rationale
Det hollandske marked er unikt, idet det er karakteriseret af, at mere end
halvdelen af installationsvirksomhederne er tekniske virksomheder med
ekspertise indenfor både el og vvs.
Solar Nederland bliver ved købet af Vegro etableret som én af kun to
landsdækkende tekniske grossister indenfor el-, varme- og sanitetskomponenter
samt…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *