Spar Nord Bank A/S: Kvartalsrapport

Oprettet 29/10/2008 – 12:17

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Spar Nord Bank A/S
1.-3. kvartal: Resultat før skat på 367 mio. kr. – acceptabelt i turbulent
marked
• Basisforretningen udvikler sig tilfredsstillende – vækst i
nettorenteindtægter på 20 pct. til 1.024 mio. kr. (y/y)
• Markedsuroen slår igennem på nettogebyrindtægterne og kursreguleringerne, der
falder med henholdsvis 18 og 85 pct. (y/y)
• Nedskrivninger på udlån på 39 mio. kr. – svarende til nedskrivningsprocent på
0,08
• Beholdningsindtjening inkl. Totalkredit-avance: -18 mio. kr.
• Vækst i bankudlån på 9 pct. til 41,6 mia. kr. og vækst i bankindlån
(ekskl. pensionspuljer) på 24 pct. til 30,2 mia. kr. (y/y)
• Solvensprocent yderligere forbedret til 12,0
• Fortsat tilfredsstillende strategisk likviditet
• Uændret Moody’s rating: C, A1 og P-1 (outlook: stable)
• Uændrede forventninger til basisdriften, ekskl. kursreguleringer på
obligationsbeholdning og bidrag til ny statsgarantiordning
• Ekstremt ugunstige markedsforhold for realkreditobligationer medfører
urealiserede kurstab efter kvartalets afslutning på 140 mio. kr.
3. kvartal: Tilfredsstillende udvikling i basisforretningen, men tab på
værdipapirer
• Tilfredsstillende udvikling i retail- og leasingaktiviteter – vækst i
nettorenteindtægter på 6 pct. og vækst i nettogebyrindtægter på 6 pct.
(q/q)
• Kursreguleringer på -34 mio. kr. trækker kvartalets basisindtjening før
nedskrivninger ned på 106 mio. kr.
• Nedskrivninger på udlån mv. på 39 mio. kr.
• Beholdningsindtjening på -40 mio. kr.
• Vækst i bankudlån på 1 pct. og uændret bankindlån (ekskl. pensionspuljer)
(q/q)
• 15. kvartal i træk med nettokundevækst – 1.450 i 3. kvt. og 7.000 siden
årsskiftet
• Tilsagn om store økonomiske bidrag til sektorløsninger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *