Statens betalinger

Oprettet 28/01/2010 – 21:25

Månedsfordeling af statens betalinger
Nationalbanken udarbejder og udsender en månedsfordeling af statens betalinger. Der udsendes i alt fire månedsfordelinger for et finansår. Månedsfordelingerne er baseret på Finansministeriets skøn over statsfinanserne, der offentliggøres i hhv.
Forslag til finanslov (august)
Finansloven (december)
Budgetoversigt 1 (maj)
Budgetoversigt 2 (august)
Finansministeriet offentliggør desuden Budgetoversigt 3 (december), men Nationalbanken udsender ingen månedsfordeling baseret herpå, da der på offentliggørelsestidspunktet er under en måned tilbage af det indeværende finansår. Med udgangspunkt i Finansministeriets skøn over statsfinanserne fordeles de større poster ud på måneder ud fra dels tidligere års betalingsmønstre, dels oplysninger om ændrede betalingsterminer, fx som følge af nye love.
Månedsfordelingen for statens betalinger i 2009 er baseret på Finansloven 2009 og Budgetoversigt 2. Månedsfordelingen tager højde for forskydning af betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms. Månedsfordelingen for statens betalinger i 2010 er baseret på Forslag til Finanslov 2010.
Dagsfordeling af statens betalinger
Med udgangspunkt i Nationalbankens månedsfordeling af statens betalinger udarbejdes en fordeling af de statslige betalinger på dage. Formålet er at få et skøn over de pengepolitiske modparters likviditetsbehov. Dagsfordelingen udsendes den næstsidste bankdag i hver måned og indeholder prognosen for statens betalinger fordelt på dage samt Nationalbankens planlagte køb og salg af indskudsbeviser for de følgende to måneder.
Dagsfordelingen tager ligeledes højde for forskydning af betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *