Svin risikerer ikke at blive tjekket inden transport til udlandet

Oprettet 12/08/2011 – 10:06

Fødevarestyrelsen vil ændre reglerne, så blot en promille af direkte dyretransporter til udlandet kontrolleres mod samtlige i dag. Dyrenes Beskyttelse henstiller på det kraftigste til, at ændringerne ikke gennemføres.
Hvis du i dag kører forbi én af de store direkte udlands-dyretransporter med levende svin om bord, har en embedsdyrlæge kontrolleret, at alle dyrene inden turen til udlandet er transport-egnede. Det kan meget vel ændre sig efter 1. september.
Hvis eksempelvis 1000 svin i dag skal transporteres direkte fra stald til udland, bliver svin og transport tjekket af en embedsdyrlæge. Nu foreslår Fødevarestyrelsen, at reglerne ændres fra 1. september, således at dyrene blot tilses af embedsdyrlægen inden for 24 timer inden afgang.
“Det vil være en markant forringelse af kontrollen med transporterne. Hvis dyrene tilses inden for 24 timer inden afgang, kan det have voldsomme konsekvenser for dyrenes velfærd, ” forklarer Inger Lund Overgaard, dyrlæge og projektleder for dyretransport i Dyrenes Beskyttelse.
En ændring af reglerne kan betyde, at embedsdyrlægen ikke ser selve transportkøretøjet. Derfor vil der ikke være mulighed for at kontrollere, at køretøjet lever op til reglerne, eksempelvis at der er plads nok til dyrene, og at der ikke bliver læsset for mange på bilen. Ligeledes kan dyrlægen, hvis denne kommer 24 timer inden transporten, heller ikke se, om selve pålæsningen af dyrene foregår korrekt.
“Ændringen betyder også, at der ikke længere vil være krav om, at der skal være faciliteter, så dyrlægen kan kontrollere dyrene enkeltvis. Hvis man går rundt i en fyldt stald, kan det være umuligt for dyrlægen at sikre, at alle dyrene har det godt og er transport-egnede”, forklarer Inger Lund Overgaard.
Det betyder blandt andet, at en dyrlæge får svært ved at tjekke, om svinene eksempelvis har broksække på bugen, skuldersår eller problemer med bevæge-apparatet.
“Og, hvis man kontrollerer dyrene op til 24 timer før pålæsningen, så er det overordentligt vanskeligt at sikre, at dyrlægen har synet alle de dyr, der skal med på transporten”, siger Inger Lund Overgaard.
Dyrenes Beskyttelse har sendt høringssvar til Fødevarestyrelsen, hvor foreningen understreger stor bekymring for konsekvenserne, hvis ændringen gennemføres.
Når de planlagte ændringer er gennemført, vil kontrollen med direkte transporter til udlandet altså være markant forringet. Der vil blot være Fødevarestyrelsens stikprøvevise kontrol af indladningsforhold på dyretransporter (i alt ca. 100 årligt) og politiets kontrol med dyretransporter (i alt ca. 1000 årligt). Det vil sige, at fra at alle direkte transporter til udlandet bliver kontrolleret, vil blot få promille af transporterne blive kontrolleret.
“En ændring af en bekendtgørelse kan lyde tør og støvet, men for de mange tusinde svin, der betaler prisen, er det et spørgsmål om at blive transporteret flere tusinde kilometer med et dårligt ben, et skuldersår, en infektion eller alt for lidt plads i køretøjet”, siger Inger Lund Overgaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *