TDC A/S – Kvartalsrapport 3K 2008

Oprettet 05/11/2008 – 23:37

Hovedpunkter
• Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007
som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den
internationale trafikforretning, frasalg og outsourcing af
forretningsaktiviteter i Erhverv Norden, mindre salg i TDC Butik, lavere
roamingpriser samt færre mobilengros- og fastnetkunder. Dette blev delvist
opvejet af flere bredbånds- og tv-kunder samt flere danske detailmobilkunder og
flere mobilkunder i Sunrise. Dertil kommer en positiv effekt fra HTCC’s
erhvervelser, som blev delvist opvejet af frasalget af Bité og Sunrise Business
Communications (SBC). Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder
faldt omsætningen 3,1%.
• EBITDA steg 4,4% til DKK 9.781 mio. sammenlignet med 1.-3. kvartal 2007 som
følge af flere tv- og bredbåndskunder, lavere personaleomkostninger samt lavere
transmissionsomkostninger som følge af mindre trafik inden for traditionel
fastnettelefoni. Dertil kommer en positiv effekt af HTCC’s erhvervelser samt
gevinster vedrørende frasalg af mindre forretningsaktiviteter. Dette blev
delvist modsvaret af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni,
frasalget af Bité og SBC, salg og tilbageleasing af ejendomme samt øgede
omkostninger til akkvisition og fastholdelse af kunder i Sunrise som følge af
kundefremgang. EBITDA-marginen blev forbedret fra 31,6% til 33,6%. Korrigeret
for erhvervelse og frasalg af virksomheder steg EBITDA 1,8%, hvilket kan
tilskrives en stigning i den nordiske forretning på 4,5% og et fald i Sunrise
på 11,9%.
• Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster steg 13,5% til DKK 5.490
mio.
• Periodens resultat faldt til DKK 1.992 mio. mod DKK 9.381 mio. i samme
periode 2007, hvilket kan henføres til gevinster vedrørende frasalget af Bité
og Talkline samt frasalg af ejendomme i perioden 1.-3. kvartal 2007.
• Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og
dagsværdireguleringer steg med 49,0% til DKK 3.069 mio.
• Pengestrømme i alt faldt til DKK (7.192) mio. mod DKK 3.162 mio. i samme
periode 2007, som følge af salg af ejendomme og frasalget af Bité og Talkline i
perioden 1.-3. kvartal 2007.
• Den rentebærende nettogæld blev nedbragt med DKK 3.820 mio. til DKK 40.468
mio.
• TDC erhvervede Tele2 i Schweiz.
Forventninger til 2008 (revideret)
• Omsætningen forventes at falde lidt i forhold til 2007, da faldende omsætning
fra dansk fastnettelefoni og Sunrise kun delvist forventes kompenseret af
helårseffekten af HTCC’s erhvervelser samt vækst i YouSee.
• Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og
dagsværdireguleringer forventes at stige 30-40% i forhold til 2007. Mere
effektiv drift og faldende renteomkostninger samt færre afskrivninger,
amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse vil blive delvist opvejet
af højere skatteomkostninger som følge af helårseffekten af ændringen af
skattelovgivningen i 2007.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *