Udbud: Evaluering af satspuljen, Unge, alkohol og stoffer

Oprettet 10/08/2011 – 14:05

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2011- 2014 er der afsat 19 millioner kroner til ”Modelkommuneprojekt om unge, alkohol og stoffer”. Midlerne er afsat for at imødegå udbredelsen af rusmidler blandt unge, og projektet skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Under satspuljen er der afsat 17 millioner kroner til en kommunal ansøgningspulje, og der forventes at blive givet støtte til 5 – 7 modelkommuneprojekter.
Opgaven i udbud består i at evaluere modelkommuneprojekterne selvstændigt og på tværs af projekterne. Formålet med opgaven er at belyse tværgående problemstillinger og erfaringer med forhold, der vanskeliggør eller understøtter den rusmiddelforebyggende indsats på ungdomsuddannelserne. Det skal give grundlag for anbefalinger om best practice i forhold til indhold og organisering af rusmiddelforebyggelse i kommuner og på ungdomsuddannelser (forslag til rusmiddelpolitik og metoder til opsporing af unge med problematisk brug og tidlig indsats).
Tidsfrist:
Sidste frist for aflevering af tilbud er onsdag den 7. september 2011, klokken 12.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *