Udskudt folkepension har begrænsede effekter

Oprettet 10/12/2008 – 23:22

Muligheden for at udskyde folkepensionen (opsat pension) får ikke særlig mange ældre til at arbejde mere. Det er først og fremmest højtuddannede ældre mænd, der er glade for deres job, som bliver ved med at arbejde. Det viser den første rapport om opsat pension fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Siden 1. juli 2004 har ældre haft muligheden for at blive ved med at arbejde og udskyde folkepensionen mod senere at få en højere ydelse end den normale folkepension udbetalt. I rapporten ”Opsat folkepension” bliver det undersøgt, om det har fået ældre til at arbejde mere.
Begrænsede effekter
Tre procent af de 65-årige kommende folkepensionister tilmeldte sig ordningen i det første halvandet år, den eksisterede. Men i samme periode kom to andre politiske tiltag, der påvirkede ældres tilknytning til arbejdsmarkedet i hver sin retning. Dels blev folkepensionsalderen sat ned, så de ældre kunne gå tidligere på pension. Dels blev efterlønsordningen for de 65-67-årige afskaffet, som kan have fået flere, der ville på efterløn som 65-årige, til at blive i arbejde.
Undersøgelsen konkluderer overordnet, at den lavere pensionsalder har haft så stor negativ betydning, at effekterne af at indføre opsat pension og den tabte mulighed for efterløn bliver modvirket. På grund af sammenfaldet af de tre ordninger er det dog vanskeligt at isolere effekten af opsat pension.
Mænd i gode job
Rapporten viser også, at det først og fremmest er mænd, boligejere og personer med en lang videregående uddannelse, der vælger at udskyde folkepensionen. Langt de fleste er lønmodtagere. Interviewundersøgelsen viser, at den mest almindelige grund til at blive ved med at arbejde er, at arbejdet er tilfredsstillende. Dem, der ikke vælger at udskyde folkepensionen, ønsker derimod at nyde livet som pensionist.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *