Usædvanlig hovedpine koster staten penge

Oprettet 31/12/2010 – 10:49

Kronisk hovedpine er en folkesygdom og er skyld i hver 5. sygedag i Danmark. Mindst 5.000 danskere lider af Hortons hovedpine (klyngehovedpine), men mange ved ikke at de har denne sygdom. Der går i gennemsnit 6 år fra det første anfald, til man får stillet den rigtige diagnose. Patienterne er 44 år i gennemsnit, 3 ud af 4 er mænd, de har i snit haft sygdommen i 17 år og de har i snit 5 sygedage om måneden.
Hortons Hovedpine er således ikke blot en næsten ulidelig sygdom for den enkelte med al den tab af livskvalitet, som det medfører. Den og andre svære hovedpinelidelser koster også staten og kommunerne betydelige ressourcer i form af tabte arbejdsdage, udgifter til dagpenge og førtidspension samt til medicin og lægehjælp. Hertil kommer udgifter for forsikringsselskaber og andre. Der er i dag rigtigt gode behandlingsmuligheder for kronisk hovedpine, men en korrekt diagnose er en forudsætning.
Dansk Horton Hovedpineforening har ca. 400 medlemmer. Foreningens formål er, at:
– oplyse og give råd om Hortons Hovedpine til patienter, den danske befolkning, praktiserende læger, neurologer, tandlæger m.v.
– varetage fælles interesser for Hortonpatienter og deres pårørende på områder, der ikke er omfattet af det offentlige sundhedsvæsen
– støtte videnskabelig forskning af Hortons Hovedpine, dens årsager, forebyggelse og behandling
– repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med samme formål
Hortons Hovedpine er let at diagnosticere, hvis lægen kender lidelsen og spørger præcist ind til den halvsidige smerte bag øjet. Desværre bliver mange patienter, der lider heraf, kastet rundt i årevis, før de får stillet den korrekte diagnose, hvilket nok primært skyldes, at lægerne ikke ved nok om hovedpinesygdomme (og dermed om, hvordan den skal diagnosticeres og behandles).
Der er således et betydeligt udækket behov for en målrettet kommunikation om Horton – til samfundet i almindelighed, men til de ca. 3.400 praktiserende læger i særdeleshed. En sådan kommunikationsindsats kunne bl.a. omfatte et elektronisk ”Horton Nyhedsbrev” til lægerne, målrettet deltagelse i lægedagene, afholdelse af informationskonferencer samt et øget samarbejde med sundhedscentre, kommuner, medicinalfirmaer og apoteker. Indsatsen må tilpasses de økonomiske muligheder, men en fornuftig og målrettet kommunikationskampagne vil kunne gennemføres af Horton Hovedpineforening i samarbejde med specialisterne på Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital indenfor en ramme på 0.5-2 mio. kr.
Foreningen har for 2010 søgt om tilskud fra tips- og lottomidlernes driftspulje til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, men den meget begrænsede medlemskreds sætter snævre rammer for størrelsen af foreningens omsætning (og dermed mulighed for at opnå større tilskud herigennem).
Forhandlingerne om finansloven for 2011 kunne være en oplagt lejlighed til at få løftet denne alvorlige sygdom op i lyset til gavn for mange tusinde danskere, deres pårørende og deres arbejdspladser.
Den manglende prioritering af smertelidelser, betyder at diagnosticeringen, accepten og kompensationen er ringere end hvis der var tale om en mere synlig lidelse. Meget tyder imidlertid på, at man med en forholdsvis begrænset indsats vil kunne opnå en ganske betydelig effekt for både den enkelte patient og for samfundsøkonomien. Men det forudsætter primært, at man kan øge lægernes interesse og viden om diagnosen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *