Vækstfonden åbner afdeling i Vojens

Oprettet 03/11/2010 – 12:18

Vækstfondens nye vestdanske afdeling kommer til at ligge i Vojens. Stig Poulsen, tidligere direktør i Danfoss Ventures, bliver områdedirektør for Vestdanmark.
Vækstfondens bestyrelse har identificeret Vojens som den bedst egnede placering af fondens nye vestdanske afdeling. Områdets centrale placering sikrer nem adgang til fonden for iværksættere, virksomheder og samarbejdspartnere i Vestdanmark.
”Det har været vigtigt for os at etablere afdelingen i et område, som giver virksomheder og samarbejdspartnere på Fyn og i Jylland nem adgang til afdelingen. Derfor bliver afdelingen placeret i Vojens. Den præcise adresse falder på plads inden for kort tid,” siger Walther Thygesen, bestyrelsesformand i Vækstfonden.
Stig Poulsen, tidligere direktør i Danfoss Ventures A/S, bliver ansvarlig for den nye afdeling i Vestdanmark. Stig Poulsen er uddannet civilingeniør og har i 20 år arbejdet med investering i og udvikling af videntunge projekter og virksomheder i Vestdanmark. Foruden Stig Poulsen bliver kontoret bemandet af en kautionschef, der skal håndtere kautionsordningen Vækstkaution. Snarest muligt vil afdelingen blive suppleret med yderligere et par medarbejdere.
Den vestdanske afdeling får bl.a. ansvaret for at foretage investeringer fra investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital på 150 mio. kr., der blev oprettet som led i regeringens udspil ”Danmark i balance”, og som er øremærket til investeringer i virksomheder i Vestdanmark.
”Den nye afdeling bliver fra første færd bemandet med erfarne folk, som både er bosiddende og har netværk i Vestdanmark. Afdelingen får selvstændigt ansvar for at identificere nye investeringsmuligheder og udvikle det i forvejen gode samarbejde med vores vestdanske partnere. Som hidtil er det Vækstfondens bestyrelse, der har det endelige ansvar for alle fondens aktiviteter,” siger Walther Thygesen.
Med den nye afdeling er Vækstfonden fysisk repræsenteret i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Herudover vil Vækstfonden tilbyde at være til stede i væksthusene i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland i det omfang, der er behov for det. Tilbuddet er et supplement til den eksisterende ambassadørordning, som blev oprettet, da de regionale væksthuse blev etableret i 2007. Her mødes Vækstfonden og repræsentanter fra væksthusene med jævne mellemrum for at opdatere hinanden om nye udfordringer og produktudvikling.
69 pct. af de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret siden 2000, ligger i Vestdanmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *