Vejdirektoratet udgiver oversigt over statsvejene

Oprettet 17/08/2011 – 16:06

Der blev sat Danmarksrekord, da Vejdirektoratet i 2010 udskiftede motorvejsbroen ved Skovdiget i Bagsværd nord for København. På blot 42 dage blev den gamle bro revet ned og en ny sat op for at sikre, at de mange tusinde pendlere kan komme nemt og sikkert frem.
Det er blot en af de oplysninger, som man kan læse i Vejdirektoratets publikation ”Statsvejnettet” der nu sendes på gaden i 2011-udgaven.
Statsvejnettet indeholder al den viden, som enhver med interesse for vores største veje kan ønske sig. Ved hjælp af kort og illustrationer beskriver rapporten tilstanden og udviklingen på statsvejnettet med nye og opdaterede oplysninger.
Blandt andet kan man læse, at statsvejnettet primo 2010 udgjorde cirka 3.800 kilometer. Heraf bestod de af 1.081 kilometer motorveje, 321 kilometer motortrafikveje og 2.384 kilometer øvrige statsveje (primært tosporede landeveje).
Sund & Bælt administrerer 41 kilometer veje. Omkring 45 % af det samlede trafikarbejde (kørte kilometer) i Danmark afvikles på statsvejnettet – selv om statsvejnettet længdemæssigt kun udgør ca. 5 % af vejnettet. Det er således de absolut stærkest trafikerede veje, der indgår i statsvejnettet.
I Statsvejnettet kan man også læse om Vejdirektoratets store anlægsprojekter, hvoraf flere er blevet både hurtigere og billigere færdige end ventet. Eksempelvis åbnede sidste del af Motorring 3 og det tredje spor ved Nørresundby et helt år tidligere end planlagt.
Man kan også fordybe sig i statistiske oplysninger, blandt andet den positive udvikling i antallet af dræbte i trafikken. Af rapporten fremgår det, at dette tal i 2010 efter alt at dømme endte på 255, hvilket er det laveste tal siden 1930´erne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *