Viborg Håndbold Klub A/S: Referat fra generalforsamling

Oprettet 01/10/2008 – 21:07

Ordinær generalforsamling har været afholdt onsdag, den 1. oktober 2008.
Tidligere udsendt regnskab blev godkendt.
Regnskabet viste et resultat, efter skat, på kr. -996.000 og en egenkapital på kr. 59.216.000.
Forslag om sammenlægning af selskabets A- og B-aktieklasser til én aktieklasse med deraf følgende konsekvensændringer af vedtægterne blev endeligt vedtaget.
Bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, består efter generalforsamlingen af følgende personer: Ole Thiel, Peder Larsen, Per Albæk, Ivan Høgh, Henning Christensen, Hans Erik Lund, Anders Ambrosius, Lars Mikkelsen og Carsten Stenrøjl.
Revisionsaktieselskabet Deloitte blev genvalgt som revisor.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *