Vodafone og TDC aftaler vilkår for overdragelse af 4,8% af den samlede aktiekapital i Polkomtel

Oprettet 29/10/2008 – 20:40

TDC A/S meddeler i dag, at Vodafone og TDC har indgået aftale om overdragelse
fra TDC til Vodafone af 4,8% af den samlede aktiekapitel i den polske
mobiloperatør Polkomtel, svarende til 24% af TDC’s aktier i Polkomtel. Aftalen
er resultatet af den salgsproces, som blev iværksat den 2. februar 2006.
Den 10. marts 2006 indgik TDC og de polske aktionærer i Polkomtel (KGHM Polska
Miedz, PKN Orlen, Polskie Sieci Elektroenergetyczne og Weglokoks) aftale om
overdragelse af 76% af TDC’s aktier i Polkomtel. Der henvises til TDC’s
fondsbørsmeddelelse af 10. marts 2006. Grundet en tvist mellem TDC og Vodafone
vedrørende salgsprocessen, er gennemførelsen af aftalen af 10. marts 2006
blevet udskudt.
Salget til Vodafone omfatter de resterende 980.486 aktier i Polkomtel, svarende
til 24% af TDC’s aktier i Polkomtel og 4,8% af den samlede aktiekapital i
Polkomtel. Købesummen for de til Vodafone solgte aktier er beregnet på grundlag
den samme pris-mekanisme, som blev aftalt mellem TDC og de polske aktionærer i
aftalen af 10. marts 2006. Købesummen svarer således til EUR 214.04 pr. aktie
reduceret med udbyttebetalinger pr. aktie modtaget af TDC fra den 10. marts
2006 indtil gennemførelse af salget og tillagt rente.
Gennemførelse af aftalen med Vodafone er betinget af ophævelse af det mod TDC
A/S og Polkomtel S.A. nedlagte fogedforbud, hvilket har været til hinder for
gennemførelse af aftalen af 10. marts 2006. Gennemførelse af aftalen indgået i
dag med Vodafone og aftalen af 10. marts 2006 forventes at ske efter ophævelse
af fogedforbuddet.
Salget af alle TDC A/S’ aktier i Polkomtel vil ved gennemførelsen resultere i
et kontantprovenu på ca. EUR 725m (DKK 5,4 mia). I tillæg hertil vil TDC A/S
modtage udbytte på EUR 25m (DKK 0,2 mia.) i november 2008.
Polkomtel indregnes i TDC’s koncernregnskaber efter indre værdis metode. TDC’s
årsresultat 2007 inkluderede DKK 483m relateret til Polkomtel.
Salget af alle TDC’s aktier i Polkomtel forventes på nuværende tidspunkt at
resultere i en fortjeneste efter skat på ca. DKK 4 mia., der forventes
indregnet som en særlig post under resultat af associerede selskaber og joint
ventures i resultatopførelsen for 4. kvartal 2008.
Salget af alle TDC’s aktier i Polkomtel vil ikke have nogen væsentlig effekt på
resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og
dagsværdireguleringer for 2008.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *