30 MIO. KR. Til Humanitære indsatser i Haiti

Oprettet 26/01/2010 – 16:43

Jordskælvskatastrofen i Haiti, der ifølge landets regering har kostet 112.000 mennesker livet, udgør den vanskeligste humanitære opgave i årtier. 2 millioner mennesker har brug for fødevarehjælp, og 800.000 står uden tag over hovedet.
I den forbindelse udtaler udviklingsminister Ulla Tørnæs:
”Jeg har i dag haft lejlighed til at drøfte den humanitære situation med de store danske organisationer, der på forskellig vis er engageret i hjælpearbejde i Haiti. Fokus er fortsat på helt basale behov, og heldigvis bekræfter de danske aktører, at hjælpearbejdet nu er i gang og at FN’s koordinering virker.
To af de helt store og presserende opgaver er dels at skaffe husly og beskyttelse til 800.000 mennesker og dels at få vand- og sanitetsforholdene genskabt. Samtidig skal haitianerne – hvor vanskeligt det end må forekomme – hjælpes tilbage i et hverdagsliv, hvor de kan arbejde og skaffe sig en indtægt, og på den måde hjælpe både sig selv og det øvrige samfund på fode igen. Jeg har derfor i dag på mødet med danske hjælpeorganisationer meddelt, at jeg har afsat 30 mio. kr. til deres lidt længerevarende arbejde i Haiti.”
Med de seneste 30 mio. kr. beløber Danmarks samlede bidrag til hjælpearbejdet i Haiti sig til i alt 115 mio. kr. Den hidtidige danske støtte er primært gået til FN’s nødhjælpsfond i Haiti og til FN’s arbejde med at beskytte kvinder og børn, der er særligt sårbare i katastrofesituationer. Herudover har Danmark bidraget til etablering af et fælles nordisk felthovedkvarter for 300 nødhjælpsarbejdere, ligesom der gennem danske organisationer er ydet støtte til mad, vand, medicin og telte. De 30 mio. kr., der i dag er stillet til rådighed for danske organisationer, sigter på at afhjælpe de humanitære behov, indtil egentlig genopbygning af landet kan finde sted.
Yderligere information om udmøntningen af de 30 mio. kr. vil blive annonceret på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *