Åbne samråd om universiteternes økonomi samt Erasmus Mundus

Oprettet 16/02/2009 – 17:04

Videnskabsudvalget har kaldt videnskabsminister Helge Sander (V) i samråd om universiteternes økonomi og om Erasmus Mundus-uddannelserne. Samrådene er åbne og finder sted onsdag 18. februar 2009, kl. 13.30 i værelse Pro-D i Provianthuset med indgang fra Bibliotekshaven ved Christiansborg.
Samrådsspørgsmålene D, E og F er stillet efter ønske fra medlem af Videnskabs-udvalget, Jonas Dahl (SF). Samrådene vedrører universiteternes økonomi nu og fremover, herunder reduktion i undervisning og vejledning samtidig med stigende administrative udgifter. Samrådsspørgsmålene kan læses her:
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./D/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./E/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./F/index.htm
Samrådsspørgsmålene G, H, I, J og K er stillet efter ønske fra medlem af Viden-skabsudvalget, Kirsten Brosbøl (S). Samrådene vedrører Erasmus Mundus-uddan-nelserne, herunder bl.a. spørgsmålene om (midlertidig) taxameterudløsning, erstat-ningsansvar og studerendes retssikkerhed. Samrådsspørgsmålene kan læses her:
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./G/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./H/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./I/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./J/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./K/index.htm
Samrådsspørgsmålene L, M, N og O er stillet efter ønske fra medlem af Videnskabsudvalget, Johanne Schmidt-Nielsen (EL). Samrådene vedrører Erasmus Mundus-uddannelserne, herunder bl.a. problemerne vedr. gensidig udveksling og deltagerbetaling. Samrådsspørgsmål L, M, N og O kan læses her:
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./L/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./M/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./N/index.htm
http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UVT/samspm./O/index.htm
Samrådene er åbne for alle, men der vil være et begrænset antal tilhørerpladser. Enkelte er forbeholdt pressen. De øvrige pladser går efter først til mølle princippet. Ønsker man at overvære det åbne samråd, skal udvalgets sekretariat kontaktes via e-mail til signe.bruunsgaard@ft.dk senest tirsdag 17. februar 2009, kl. 10.00.
Der vil være adgang til lyd- og tv-optagelse, fotografering m.v., såfremt dette kan ske uden anbringelse af mikrofoner og kameraer på bordene og uden forstyrrelse af samrådenes afvikling. En cd med optagelse af de åbne samråd vil senere kunne fås hos Folketingets Oplysning, tlf. 33 37 33 38.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *