Byens rum 2 – Det kendte i det fremmede

Oprettet 19/01/2010 – 23:17

Kan Umberto Ecos tanker om det åbne værks poetik bruges som et strategisk redskab for byudvikling? Ifølge ”Byens rum 2 – Det kendte i det fremmede” er svaret et utvetydigt ja! Bogen er den seneste udgivelse under ”Byens rum som udviklingsstrategi”, der er forankret hos JUUL | FROST Arkitekter. Projektet er finansieret af Realdania.
Det centrale omdrejningspunkt i Byens rum 2 – Det kendte i det fremmede er, at byens rum er kata­lysator for forandring – kulturelt, socialt og økonomisk. Det kræver nye optikker og plan­lægnings­redskaber, der bliver udviklet i løbet af bogen. Byens rum 2 stiller skarpt på, hvordan tværfagligt baserede byrumsstrategier kan fremtidssikre byens rum og generere byliv. Bogen udvikler endvidere fem strategier, der alle fungerer som konkrete bud på drejebøger for byudvikling.
””Byens Rum 2 – det kendte i det fremmede” er udtryk for en reversibel proces. Vi genlæser kendte byteore­tikere i relation til det offentlige rums potentialer, analyserer kendte steder og uddrager nye betydninger af deres tekster og de fysiske manifestationer. Innovativ byudvikling består ikke blot i at udvikle noget nyt helt fra bunden. Innovation er i lige så høj grad udtryk for at videreudvikle det allerede kendte.” fortæller Helle Juul, Arkitekt MAA, Ph.d., der er ansvarlig for udviklingsprojektet. ”Byens rum er byens sociale kit, og for at skabe en helheds­orienteret byudvikling har vi udviklet en ny tilgang, der går på tværs i fire niveauer by, rum, livsformning og krop. “Byens rum 2” fungerer som et operationelt værktøj, som sikrer, at man på et helheds- og brugerorienteret grundlag kan iværksætte initiativer, der udstikker rammerne for det gode byliv. Gennem bogen bevæger vi os fra tanker til handling” afslutter Helle Juul.
Byens rum 2 – Det kendte i det fremmede udkommer 28. januar 2010 på Arkitekturforlaget B. og lanceres ved en bogreception hos JUUL | FROST Arkitekter. Bogen koster 160.- kroner og kan købes via Arkitekturforlaget B og hos udvalgte boghandlere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *