Columbus IT øger omsætningen

Oprettet 18/08/2011 – 13:06

Trods en stigende omsætning på 3 % til DKK 455,4 mio. i 1. halvår af 2011 fra DKK 441,8 mio. i 1. halvår af 2010 er Columbus IT’s samlede resultat for det første halvår af 2011 faldet. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) er gået fra DKK 16,1 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 8,2 mio. i 1. halvår af 2011, hvilket især skyldes, at restruktureringen af Frankrig tager længere tid end forventet.
Columbus IT nedjusterer derfor det forventede resultat for 2011 til DKK 40 mio., mens forventningerne til selskabets omsætning fastholdes i niveauet DKK 930 mio.
”Det går rigtig godt i Norge, UK, Baltikum og Rusland, som alle præsterer flotte resultater, mens de amerikanske, polske og hollandske selskaber ikke har udviklet sig helt som forventet. I Frankrig har vi endnu til gode at opleve vækst på baggrund af nyligt gennemførte omstruktureringer, hvilket trækker ned på et ellers flot samlet resultat i Vesteuropa. Trods en forventet stigning i omsætningen svarer det samlede resultat ikke til forventningerne, hvorfor vi har valgt at nedjustere årets samlede resultat. Med markant fremgang på flere markeder fastholder vi forventningerne til en samlet omsætning på 930 mio. for hele året,” siger koncernchef Thomas Honoré, Columbus IT.
Vækstmotorer
Vesteuropa, Østeuropa og USA er alle områder, hvor Columbus IT er gået frem i årets seks første måneder. Alle lande i Vesteuropa melder om markant fremgang på bundlinjen. Omsætningen i Vesteuropa er steget 10 % i forhold til første halvår af 2010 – fra DKK 80,7 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 89,1 mio. og EBITDA er steget med 286 % fra DKK 2,1 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 6,0 mio. i 1. halvår af 2011.
Omsætningen i Østeuropa er steget 12 % fra DKK 80,8 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 90,4 mio. i 1. halvår af 2011. Periodens EBITDA er steget 308 % fra DKK 1,2 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 4,9 mio. i 1. halvår af 2011. Det litauiske selskab har oplevet positiv fremgang i 2011 mod et underskud i 2010, og det russiske selskab har også bidraget væsentligt til væksten i Østeuropa.
I Nordamerika steg omsætningen 6 % fra DKK 57,7 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 61,2 mio. i 1. halvår af 2011. Periodens EBITDA faldt med 56 % fra DKK 5,7 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 2,5 mio. i 1. halvår af 2011. Investeringer i nye medarbejdere samt øgede markedsføringsaktiviteter i henhold til de nye strategiske tiltag samt øget tab på debitorer har været medvirkende til faldet i EBITDA.
Norden
Omsætningen i Norden faldt 5 % fra DKK 204,7 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 195,2 mio. i 1. halvår af 2011. Periodens EBITDA faldt 10 % fra DKK 15,7 mio. i 1. halvår af 2010 til DKK 14,2 mio. i første halvår af 2011. Tilbagegangen skyldes tab af markedsandele i den danske NAV-forretning, som dog i nogen grad opvejes af fremgang i det norske selskab.
Strategien realiseres
”Vi er i fuld gang med at realisere den udmeldte strategi og har investeret i nye nøglemedarbejdere, der opererer globalt med spidskompetencer i detail-, fødevare- og produktionsindustrierne. Samtidig har vi investeret i markedsføringen med fokuserede aktiviteter og har målrettet den globale organisation mod netop disse industrier. Jeg er overbevist om, at den nye strategi vil øge indtjeningen i både konsulent- og softwareforretningen. Vi er på rette vej, og det bekræftes også af de mange nye globale koncerner, som vi har vundet netop i disse industrier det sidste halve år,” siger koncernchef Thomas Honoré, Columbus IT.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *