Den usynlige solfanger

Oprettet 20/06/2008 – 12:41

– Nu er det blevet muligt at få monteret et solfangeranlæg som er skjult under tagdækningen.
Mange husejere har et ønske om at få etableret solfangeranlæg som supplement til det eksisterende varmeanlæg, men fravælger det alligevel da solfangerne oftest må placeres et synligt sted og kan skæmme ejendommens udtryk væsentligt.
Netop i disse dage er der ved at blive gjort klar til monteringen af et skjult solfangeranlæg hos familien Espersen i Holstebro.
Lars Espersen var en af de første der fik øjnene op for muligheden ved at udnytte den varme som akkumuleres i tagbeklædningen på en solskinsdag.
I forbindelse med en udskiftning af husets naturskifertag kom Lars i kontakt med firmaet HelioPower A/S, som har fået udviklet og patenteret solvarmepaneler der er beregnet til montage skjult mellem tagbeklædningen og undertaget.
Anlægget kan fungere under de fleste tagbelægninger, såsom naturskifer, tagpap og metal.
Familien i Holstebro har netop valgt et naturskifertag af æstetiske årsager og Lars har længe været på udkig efter alternative energiformer, som kunne være enkle at håndtere og ikke ville skæmme det meget flot restaurerede hus.
Solfangerpanelerne ligger godt beskyttet under tagfladen og alle materialer er enten af aluminium eller rustfri stål, hvilket giver en forventet levetid på over 50 år. Familien Espersen i Holstebro glæder sig meget over en god og sikker økonomisk investering – med vor tids oliepriser en mente.
Funktion
Solfangersystemet fungerer i sin enkelhed ved at de modulformede aluminiumspaneler lægges ned mellem lægterne inden tagbeklædningen monteres. Panelerne er tilpasset så de hele tiden har kontakt til skiferen. Isoleringsskålen der omgiver panelet bevirker at varmen lagres i rørføringen under taget. Systemet kobles sammen med simple fittings.
Det usynlige solfangeranlæg til montering under skifer- eller tagpaptage er sat i serieproduktion og leveres i dag i systemer på 25 m2 som passer til et almindeligt enfamiliehus.
Firmaet HelioPower leverer alle paneler, forskruninger og isoleringsstykker og anviser montører der kan installere anlægget, eller som kan undervise den lokale vvs-montør.
Effekt og pris
Et skjult solfangeranlæg på 25 m2 kan yde ca. 5-7 kilowatt når solen skinner og opvarmer taget.
Et naturskifertag kan blive op til 75o varmt på en solskinsdag.
I gennemsnit har vi i Danmark mellem 1200 og 1700 solskinstimer om året.
Med udgangspunkt i 1200 solskinstimer hvor der ydes blot 5 kW bliver det til 6.000 kW-timer og da 1 kWh koster ca. 1,80 kr. bliver det til en ydelse på ca. 11.000 kr.
Besparelsen vil dog reelt blive mindre, idet det kan være vanskeligt at oplagre al den energi der produceres.
Beregninger viser at en besparelse på ca. 5-8.000 kr. om året er realistisk og med en investering på 35-40.000 kr. plus montering af anlægget, vil den periode det tager at betale anlægget ligge på mellem 6 og 10 år.
Danmark er langt fremme med solenergi
Administrerende direktør for HelioPower A/S – Niels Johansen fortæller, at Danmark efterhånden er rigtig godt med når det drejer sig om forskning i solvarme.
– Selvom vi ikke har nær så mange solskinstimer som de sydlige lande, så forstår vi at udnytte de muligheder som foreligger.
Systemet med de skjulte solfangere er udviklet af den danske EU-forsker Per Stobbe, som har flere andre energispare-projekter i gang.
Netop den usynlige solfanger forventer HelioPower sig særdeles meget af og firmaet er da også blevet kontaktet af flere internationale aktører på området.
– Vi har nu arbejdet intenst på udvikling og patenter i et års tid og vi skal bruge den kommende periode på at studere målinger og effekt af de enkelte systemer, således at vi inden længe er klar til en egentlig international lancering – fortæller Niels Johansen.
Energitopmødet i København 2009 vil også være et godt udstillingsvindue for den skjulte solfanger.
http://www.heliopower.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *