Flere behandlinger i Hovedstaden i 2012, men også besparelser

Oprettet 09/08/2011 – 17:06

Forhandlingerne om regionens budget i 2012 er gået i gang.
Budgetforhandlinger i gang
Tirsdag den 9. august får Region Hovedstadens politikere forelagt administrationens forslag til et budget for 2012, som forretningsudvalget så skal drøfte på et møde torsdag den 11. august.
Kvalitetsforbedringer kræver besparelser
– Aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om økonomien for 2012 tidligere på året er med til at give Region Hovedstaden et øget økonomisk råderum på 475 millioner kroner, som blandt andet skal gå til flere behandlinger. Men samtidig er der udgifter på 945 millioner kroner, som er svære at komme uden om. De går til fx kvalitetsforbedringer på hospitalerne, hospitalsmedicin, øget kapacitet på bl.a. dialyse- og intensivområdet samt stigende omkostninger til praktiserende læger. Derfor kommer vi heller ikke i år udenom at skulle spare så vi kan finansiere nyt, forklarer regionsrådsformand i Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S).
Besparelser på 494 millioner kroner i 2012
For at skabe balance skal der derfor ske besparelser på i alt 494 mio. kr. i 2012. Heraf er de 149 millioner kroner fundet ved, at allerede vedtagne besparelser i 2011 først for alvor slår igennem i 2012. Det drejer sig blandt andet om administrative omlægninger samt lukningen af Esbønderup Sygehus og overførslen af kirurgien fra Hørsholm til Gentofte Hospital. Derudover forventer regionen at kunne spare 40 millioner kroner via bedre indkøbsaftaler. Tilbage står 305 millioner kroner, som skal findes på regionens virksomheder i 2012.
Tidsforskudte besparelser
Hospitalerne, Region Hovedstadens Psykiatri og Region Hovedstadens Apotek anmodes dog om at finde besparelser for 400 millioner kroner, fordi nogle af besparelserne ikke vil kunne opnås fuldt ud det første år. Virkningen af besparelserne skal i 2012 være på 305 millioner kroner, og først i 2013 kan den fulde besparelse på 400 millioner kroner realiseres.
Stadig sværere at finde oplagte besparelsesmuligheder
– Med den stramme økonomiske situation er vi nødt til løbende at finde effektiviseringer og besparelser på sundhedsområdet. Vores personale og ledelser gør en stor indsats for at finde nye arbejdsgange, men det bliver sværere og sværere at finde oplagte besparelsesmuligheder . Vi har gjort det i rigtig mange år – for meget trænger sig på . Både nyt til patienterne og flere patienter og mere komplicerede patienter kan hjælpes. siger Vibeke Storm Rasmussen.
Endeligt budget på plads den 20. september
Senest den 22. august skal hospitalerne, Region Hovedstadens Psykiatri og Region Hovedstadens Apotek sende deres konkrete spareforslag til regionens administration. Regionsrådet vedtager det endelige budget tirsdag den 20. september 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *