Fra 21 til 41 bydelsmødreprojekter

Oprettet 10/08/2011 – 19:05

Flere mødre med indvandrebaggrund får mulighed for at hjælpe hinanden med at falde godt til i Danmark, når Integrationsministeriet i dag fordobler antallet af bydelsmødreprojekter fra 21 til 41 projekter med en ny bevilling på 4.2 mio. kr.
Integrationsministeriet har bevilget 4,2 mio. kr. til 20 nye bydelsmødreprojekter fordelt over hele landet og fordobler således antallet af eksisterende projekter.
Bydelsmødre er kvinder, der har lyst til og mulighed for at hjælpe andre kvinder. Inden de begynder at tage på hjemmebesøg gennemfører de et intensivt kursusforløb. Her bliver de undervist i børneopdragelse, rettigheder og pligter i samfundet, sundhed, kost og danske samfundsforhold. De kvinder, der får hjælp fra en bydelsmor, står typisk uden for arbejdsmarkedet og har ikke et stort socialt netværk.
Ifølge en ekstern evalueringsrapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har igangværende bydelsmødreprojekter vist gode resultater. Integrationsministeriet har også en positiv opfattelse af effekten. Med projekterne er det lykkedes at igangsætte vigtigt integrationsarbejde over for en gruppe af udsatte nydanske kvinder, som ministeriet og andre myndigheder ellers har vanskeligt ved at komme i kontakt med.
I lyset af projekternes gode resultater har ministeriet senest arbejdet aktivt på at få etableret en uafhængig, landsdækkende paraplyorganisation. Dette arbejde mundede i marts ud i etableringen af Bydelsmødrenes Landsorganisation.
Tilskuddet på 4.2 mio. kr. er en del af et samlet initiativ til 55,6 mio. kr. fra satspuljemidlerne til ”Kvindeprogrammet – Nydanske kvinders ressourcer i fokus”. Kvindeprogrammet har bl.a. til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, uddannelse og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.
De nye projekter oprettes bl.a. i følgende kommuner: Fredericia, Hvidovre, Aalborg, Skanderborg og København.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *