God aftale for trafikanterne

Oprettet 30/01/2009 – 11:25

Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen erklærer sig godt tilfreds med den aftale, som partiet har indgået sammen med regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Aftalen betyder blandt andet, at der afsættes 1 mia. kr. til cyklisme.
– Der afsættes penge til kommunale cykelbygningsprojekter, sikre skoleveje samt cykelstier og -ruter. Der er altså tale om en bredspektret indsats for at forbedre forholdene for cyklisterne, fastslår Kim Christiansen.
Kim Christiansen noterer sig også, at småøerne bliver tilgodeset gennem de 200 millioner kroner til statslig medfinansiering af nye færger.
– Vi ved, at færgerne til blandt andet Nekselø, Bågø, Egholm og Strynø er meget nedslidte og skal udskiftes, siger Kim Christiansen.
Kim Christiansen glæder sig også over, at der afsættes en halv milliard kroner mere til vedligeholdelse af statsveje samt opstarten af anlægget af motorvejen mod Kalundborg.
– Det er en del af forsøget på at få mere gods over til at blive transporteret af søvejen, påpeger Kim Christiansen, der også peger på forsøget med intelligent trafikstyring som en markant sejr for Dansk Folkeparti.
– Vi skal udnytte vores vejnet bedre, og det kan f.eks. ske ved at vende vejbanerne, når der er trængsel. Vi får nu lavet forsøg, der kan vise de positive sider herved, siger Kim Christiansen.
Der bliver ligeledes lavet flere rastepladser langs motorvejene.
Kim Christiansen er også begejstret for, at der sker forbedringer af jernbanetrafikken.
– Dobbeltsporet på Nord-Vestbanen har længe været tiltrængt. Derudover kommer så, at staten giver 500 millioner kroner til en letbane i Århus, og vi skaber bedre forhold for pendlerne ved at skabe bedre parkeringsforhold ved stationerne. Dermed kan det blive mere attraktivt at parkere sin bil og foretage resten af rejsen med den kollektive trafik, siger Kim Christiansen.
– Der er også blevet plads til at lave forsøg med kameraovervågning på jernbaneterrænet. Det vil kunne medvirke til at forhindre vandalisme, fastslår Kim Christiansen.
Kim Christiansen beklager, at indtægter fra A/S Storebælt skal være med til at finansiere trafikinitiativerne.
– Det har ikke været vores kop te, men vi er i sagens natur ikke en del af forliget om Storebæltsforbindelsen, og derfor må vi leve med den beslutning, fastslår han.
– Der er selvfølgelig mange andre projekter, som vi gerne ville have fremmet, men det er en del af den rullende planlægning, og i takt med at vi får frigjort midler fra infrastrukturfonden, vil vi kunne igangsætte nye projekter, noterer Kim Christiansen sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *