HADSUNDBROEN SKAL HAVE NY BELÆGNING

Oprettet 22/07/2010 – 08:50

Hadsundsbroens fugtisolering og brobelægninger er så nedbrudt, at Vejdirektoratet her i 2010 og i 2011 skal udskifte fugtisoleringen og brobelægningen på den 250 m lange 4 sporede Hadsundbro. Broen består af et klapfag og to tilslutningsfag på hver side af klapfaget.
Fra den 2. august 2010 til den 20.december 2010 gennemføres arbejder på tilslutningsfagene. I denne periode vil der på broen kun være et spor i hver retning åben for trafik. Der indføres en hastighedsbegrænsning på 40 km/t forbi arbejdsstedet. Arbejdet vil blive udført i to etaper. I 1. etape udføres arbejdet på broens vestside og i 2. etape på broens østside.
I Hadsund by etableres en omkørselsrute med skiltning fra rundkørslen ved Himmerlandsgade ad Ringvejen – Gl. Visborgvej – Østergade – Industriparken til Alsvej.
Mens arbejdet pågår på Hasundbroen indføres følgende restriktioner for åbning af broen. Der er lukket for gennemsejling i følgende tidsrum:
* Hverdage: mellem kl. 7.00-9.00 samt kl. 15.00-18.00.
* Lørdag, søndag og helligdage: mellem kl. kl. 11.00-13.00.
I øvrige tidsrum åbnes for gennemsejling hver hele time
I 2011 udskiftes asfaltslidlaget på broklappen. Det vil ske i perioden april-maj 2011.
Støjende arbejder vil blive begrænset mest muligt og der vil primært blive arbejdet i dagtimerne på hverdage.
Der må påregnes mindre køproblemer i myldretidsperioder. Det signalregulerede kryds på Himmellandsgade ved Vestergade kan måske ikke afvikle trafikken på Himmellandsgade. Det er derfor aftalt med Mariagerfjord kommune, at tilkørsel fra Vestergade spærres, hvis krydset ikke har den tilstrækkelige kapacitet. Tungvognstrafikken vil så blive omdirigeret mellem Hobro og Hadsund via Møllevej og Astrupvej (rute 519) til rundkørslen ved Himmerlandsgade i Hadsund og lokal trafik omledes via Skrænten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *