Maskinmestrenes Forening peger på uheldig konsekvens af forslag i Skattekommissionens oplæg

Oprettet 03/02/2009 – 13:48

Et forslag i Skattekommissionens oplæg vil forringe forholdene for de danske søfarende og medføre langt højere udenlandsk beskæftigelse på danske skibe, påpeger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.
Det er DIS-ordningen for søfarende i Dansk International Skibsregister, der bliver ramt. I Skattekommissionens forslag hedder det, at den særlige DIS-indkomst til søfarende pålægges arbejdsmarkedsbidrag på linje med anden arbejdsindkomst.
– Det er ikke velovervejet, fordi der ikke skelnes mellem danske og udenlandske søfolk. Såfremt arbejdsmarkedsbidraget alene bliver pålagt danske søfolk, vil det forringe danske søfarendes konkurrencedygtighed, og det kan medføre langt højere udenlandsk beskæftigelse på danske skibe, siger Per Jørgensen.
I kommissionens analyse af virkninger af forslaget overvejes ikke, om en indførsel af arbejdsmarkedsbidrag vil have negativ indflydelse på DIS-ordningens fordele i form af styrkelsen af den danske handelsflådes konkurrenceevne.
Maskinmestrenes Forening er generelt positivt indstillet overfor grundtankerne i Skattekommissionens reformforslag.
– Men der er enkelte helt centrale konkurrencemæssige forhold, især for den danske handelsflåde, som må ændres, siger Per Jørgensen.
Målsætningen i Skatte­kommissionens oplæg om, at den enkelte skatteyder i højere grad skal beskattes på baggrund af sit forbrug end i mindre grad indkomsten er positiv. Maskinmestrenes Forening er derfor enig i forslaget om sænkning af personskatten.
En sænkning af skatteprocenten er helt afgørende for Danmarks evne til at fastholde kvalificeret arbejdskraft i den globaliserede verden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *