Miljøudvalget besøger Brasilien som led i COP15-forberedelser

Oprettet 27/02/2009 – 15:08

Folketingets Miljøudvalg besøger den 1.-8. marts 2009 Brasilien som led i forberedelserne til den kommende FN-klimakonference COP15 i december måned i København.
Udvalget besøger først hovedstaden, Brasilia. Her får udvalget lejlighed til at udveksle meninger og erfaringer med brasilianske kolleger fra Nationalkon-gressen ved møder med miljøparlamentarikere og præsidenten for deputér-kammeret. Programmet indeholder også møder med regeringsrepræsentan-ter, bl.a. statssekretæren i det brasilianske Miljøministerium. Rejsen fortsætter herefter til Belém i den nordlige delstat Pará. Her mødes udvalget med miljø-parlamentarikere for bl.a. at drøfte, hvordan en bæredygtig udvikling i skovene kan sikres, ligesom udvalget får lejlighed til at mødes med delstatens guver-nør. Udvalget mødes desuden med repræsentanter for grønne ngo’er og ngo’er for oprindelige folk.
• Regnskovene har stor betydning for det globale klima, men alligevel forsvinder de med stor hast – hvad skal der til for at standse tilbage-gangen?
• Hvilke ønsker har Brasilien til Danmark som vært ved den kommende klimakonference?
• Hvad gør Brasilien på klimaområdet, og
• Vil det lykkes at få landet med i en global aftale om reduktion af CO2 i København?
Disse spørgsmål håber udvalget bl.a. at få svar på ved studierejsen til Brasili-en. Øvrige temaer for studierejsen er: Illegal træhugst, skovrydningens konse-kvenser for oprindelige folk, biodiversitet og biobrændstoffer. Desuden forven-ter udvalget at kunne følge op på diskussionen om Cheminovas salg af metyl parathion i Brasilien.
Deltagere i studieturen er: Steen Gade (SF), formand, Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Ida Auken (SF), Flemming Møller Mortensen (S), Ole Vagn Christensen (S), Liselott Blixt (DF) og Pia Olsen Dyhr (SF). Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) deltager i dele af studierejsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *