Ny strategi for regeringens tilgang til det Internationale menneskerettighedsarbejde og offentlige høring af udkast til strategi

Oprettet 04/03/2009 – 10:15

FOR DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER I UDVIKLINGSSAMARBEJDET
I anledning af regeringens vedtagelse af en strategi for det internationale menneskerettighedsarbejde udtaler udenrigsminister Per Stig Møller:
”Det er nu over 60 år siden, at FN vedtog Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Respekt for menneskerettighederne er desværre fortsat ikke nogen selvfølge og vi ser til stadighed grove krænkelser af menneskerettigheder verden over. Henrettelser og stening i Iran, tortur i indonesiske fængsler, grove overgreb på kvinder og børn i Congo og begrænsning af ytringsfriheden mange steder i verden for bare at nævne nogle få eksempler.
På regeringens vegne fremlægger vi derfor i dag en ny samlet strategi for Danmarks tilgang til det internationale menneskerettighedsarbejde. Strategien er et konkret udtryk for regeringens høje prioritering af indsatsen for at fremme demokrati og menneskerettigheder og de aktuelle udfordringer, der følger af globaliseringen, også på menneskerettighedsområdet.
Med udgangspunkt i menneskerettighedernes universalitet beskriver strategien de udfordringer, som Danmark og andre ligesindede står over for i arbejdet med at fremme og beskytte menneskerettighederne, herunder de forsøg, der gøres på at indskrænke og underminere fundamentale rettigheder såsom ytringsfriheden. Strategien beskriver regeringens værdimæssige udgangspunkt for at tackle disse udfordringer sammen med andre lande. Det fremgår, at landenes overtrædelse af menneskerettighederne og forsøg på at underminere eller indskrænke menneskerettighederne skal have konsekvenser. Strategien indeholder også en beskrivelse af de emner, hvor Danmark i de kommende år vil gøre en særlig indsats. Det drejer sig om menneskerettighedsforkæmpere, ytringsfriheden, retssamfundet, ligestilling, virksomhedernes sociale ansvar, tortur og dødsstraf, religionsfrihed, terrorbekæmpelse, oprindelige folk og børn.
En aktiv dansk indsats for menneskerettigheder i international sammenhæng bygger på en lang tradition i dansk politik og på bred politisk opbakning. Dette hænger sammen med vores overbevisning om, at ligegyldighed over for andres lidelser er uacceptabel. Fra dansk side mener vi, at menneskerettighederne og deres overholdelse er fundamentale for alle menneskers liv, integritet og værdighed. Samtidig kan varig fred, sikkerhed, udvikling og stabilitet kun opnås ved respekt for menneskerettighederne. Det er vores håb, at Danmark med denne strategi vil kunne yde et fortsat og styrket bidrag hertil.”
***
Regeringen arbejder også på en ny strategi for fremme af demokrati og menneskerettigheder i udviklingssamarbejdet. Denne strategi vil udgøre den første konkrete udmøntning af den overordnede menneskerettighedsstrategi og vil sætte fokus på støtte til politiske processer og opbygningen af retssystemer. I anledning af iværksættelsen af den offentlige høring af udkast til strategi for demokrati og menneskerettigheder i udviklingslandene udtaler udviklingsminister Ulla Tørnæs:
”Jeg vil gerne hermed opfordre alle til at kommentere på udkastet til Strategi for Demokrati og Menneskerettigheder, som er udarbejdet i opfølgning på Regeringsgrundlaget fra november 2007. Strategien har arbejdstitlen ”Democratization and Human Rights – for the Benefit of the People – Strategic Priorities for Danish Support for Good Governance”.
Med strategien understreger regeringen, at demokrati og menneskerettigheder er selvstændige målsætninger i udviklingssamarbejdet og samtidig afgørende midler til bekæmpelse af fattigdom og fremme af fred og stabilitet.
Det er vores mål med strategien at befæste vigtigheden af demokrati og menneskerettigheder for mennesker og samfund – ikke mindst i udviklingslandene – samt at bekræfte de sidste 15 – 20 års fokus på menneskerettigheder og demokrati i udviklingsbistanden.
Vi vil derfor fremover øge fokus på følgende indsatsområder:
* Udvikling af pluralistiske politiske systemer, herunder styrkelse af parlamenter og parlamentariske processer i et arbejdende demokrati samt kapacitetsudvikling af politiske partier og dialog på tværs af partier.
* Styrkelse af nationale menneskerettighedsinstitutioner.
* Styrkelse af fattige og marginaliserede gruppers adgang til retssystemet og til lokal konfliktløsning, herunder støtte til uformelle retssystemer som respekterer menneskerettigheder.
Strategien vil blive retningsgivende for både de tematiske programmer for god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder og for al anden dansk finansieret bistand. Målgruppen for indsatsen vil som i den øvrige udviklingsbistand være fattige og marginaliserede mennesker i udviklingslandene.
Jeg har i forbindelse med denne høring også bedt en række partnere i vores samarbejdslande om deres bemærkninger til strategien, som vi forventer at offentliggøre i forsommeren 2009.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *